Publikacje książkowe Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z lat 2010-2014Opracowała Violetta Machnicka

2010

Adam Bobryk, Izabela Kochan, Ślady przeszłości: historia i teraźniejszość prawosławia na południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej, STN, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", Siedlce 2010, ISBN 978-83-62160-02-0
 
2011
 

V wieków dziejów Siedlec, red. Dariusz Grzegorczuk, Piotr Matusak, IHiSM UPH w Siedlcach, STN, Siedlce 2011, ISBN 978-83-87088-996.
Dariusz Bawoł, Literatura i jej eidos: glosa do Stefanii Skwarczyńskiej koncepcji literatury, IFPiLS, Siedlce 2011, ISBN 978-83-62160-03-7.
Danuta Giewartowska, Irysy w przyrodzie, sztuce i kulturze, STN, Siedlce 2011, ISBN 978-83-62160-04-4.
Kosów Lacki: studia i materiały z dziejów miejscowości, t. I, red. Artur Ziontek, Monika Samuel, STN, Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2011, ISBN 978-83-62160-05-1.
Roman Krawczyk, Bliski Wschód w starożytności, STN, IH UPH, Siedlce 2011, ISBN 978-83-62160-01-3.
Karolina Muszyńska, Życie z niskorosłością, STN, Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2011, ISBN 978-83-62160-06-8.2012
 

100 lat myśli aforystycznej Bolesława Prusa (1847-1912). Antologia, oprac. Violetta Machnicka, STN, Siedlce 2012, ISBN 978-83-62160-09-9.
Andrzej Borkowski, Południe, STN, Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2012, ISBN 978-83-62160-07-5.
Wiesław Charczuk, Walka polityczna na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu w latach 1944-1956, STN, INS UPH, Siedlce 2012, ISBN 978-83-62160-10-5.
Grażyna Korneć, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach, UPH w Siedlcach, IHiSM, STN, Siedlce 2012, ISBN 978-83-62160-11-2.
Hanna Ratyńska, Kiedy przychodzą anioły, STN, Siedlce 2012, ISBN 978-83-62160-08-2.
 


2013


Adam Bobryk, Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-62160-16-7.
Maryla Fałdowska, Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939 – maj 1940), INSiB, UPH, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-62160-13-6.
Dariusz Magier, System biurokratyczny PZPR w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-62160-12-9.
Obrazowanie v sozdaniu sovremennoj dejstvitielnosti. Vozmožnosti i ograničenija, red. Ewa Jagiełło, Małgorzata Wiśniewska, t. I, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
Jacek Odziemczyk, Artur Ziontek, Feliks Bartczuk.Ostatni weteran powstania styczniowego, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-62160-14-3.
Danuta Sowińska, Siedlecki wymiar sprawiedliwości w czasach II Rzeczypospolitej, STN, Siedlce 2013, ISBN 978-83-62160-15-0.
Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe, red. Mariusz Kubiak, Paweł Żarkowski, UPH w Siedlcach, INSiB, Centralna Biblioteka Wojskowa, STN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, Warszawa – Siedlce, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013, ISBN 978-83-7051-714-4.
Współczesne bezpieczeństwo społeczne, red. Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, UPH w Siedlcach, INSiB, Centralna Biblioteka Wojskowa, STN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, Wydawnictwo UPH, Warszawa – Siedlce 2013, ISBN 978-83-7051-715-1.
Życie literackie i kulturalne Siedlec: tradycja i współczesność, red. Klaudia Jastrzębska, przy udziale Jolanty Sawickiej-Jurek i Ewy Borkowskiej, posłowie Andrzej Borkowski, STN, Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2013 („Wyobraźnia i Teksty", t. 7), ISBN 978-83-63307-44-8.2014


Andrzej Chojnacki, Wodynie i okolice przełomu XVIII i XIX wieku, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-24-2.

Mirosław Jan Dyrda, Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych, UPH w Siedlcach, STN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7545-519-9.

Edukacja ku przyszłości. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Żegnałka, t. I: Wyzwania i zaniechania w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym, red. Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagiełło, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-19-8.

Edukacja ku przyszłości. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Żegnałka, t. II: Wyzwania i zaniechania w kształceniu szkolnym, red. Ewa Jagiełło, Anna Klim-Klimaszewska, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-20-4.

Edukacja ku przyszłości. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Pani Prof. dr hab. Lidii Kondraszowej, t. III: Wyzwania i zaniechania w kształceniu pedagogów, red. Tadeusz Boruta, Anna Klim-Klimaszewska, Małgorzata Wiśniewska, STN, Siedlce 2014, ISBN978-83-62160-21-1.

Edukacja ku przyszłości. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Pani Profesor dr hab. Lidii Kondraszowej, t. IV: Wyzwania i zaniechania w kształceniu dorosłych, red. Elżbieta Jaszczyszyn, Ewa Jagiełło, Jolanta Szada-Borzyszkowska, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-22-8.

Izabela Galicka, Hanna Sygietyńska, El Greco z Kosowa Lackiego, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-18-1.

Tomasz Markiewicz, Uroki szermierki. Wybrane wywiady z lat 1999-2014. Wstęp Artur Ziontek, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-23-5.

"(Nie)zwykły zamazywacz papieru". W 100. rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847-1912), red. Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk, Violetta Machnicka, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Towarzystwo Lite-rackie im. Adama Mickiewicza (Oddział Siedlecki), Stowarzyszenie tutajteraz, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-64415-56-2.

Pieśń nowa o gwałtownym deszczu, nigdy nie słychanym w Koronie Polskiej. W Kazimierzu Dolnym, w roku 1644, wstęp i oprac. Artur Ziontek, STN, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-17-4.