w latach 19872019
                                                                                 Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

                                                                                   Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
       Kapituła Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza w Siedlcach w składzie:

Małgorzata Biały, Zofia Czapska, Maria Gadomska, Henryk Kaczorowski, Sławomir Kordaczuk, Ryszard Kowalski, Tadeusz Kuć, Wojciech Maciejewski, Sławomir Musiej, Grzegorz Skwarek, Grzegorz Welik, Andrzej Węcowski

20 listopada 2019 roku po raz 31. przyznała „siedleckie Noble” w trzech kategoriach:


          I. Dr hab. Violetta Machnicka (prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego)


- za osiągnięcia naukowe i osobiste zaangażowanie w działalność Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

(laudacja: Sławomir Kordaczuk – p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach)


          II. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”


- za działalność artystyczną

(laudacja: Grzegorz Skwarek – dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury)


          III. Wojciech Radzikowski (współwłaściciel „Piekarni Ratuszowa Radzikowscy”)

- za działalność społeczną i charytatywną

(laudacja: Grzegorz Welik – dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach)       Uroczyste wręczenie medali autorstwa Wieczysława Szuma z Siemiatycz, dyplomów i okazałych bukietów róż odbyło się 1 grudnia 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1.

       Nagroda przyznawana jest od roku 1987, o czym przypomniała przewodnicząca Kapituły, Zofia Czapska. Do tej pory uhonorowano w ten sposób 100 wybitnych przedstawicieli (osoby indywidualne, instytucje, organizacje) życia społecznego, kulturalnego, literackiego, artystycznego i patriotycznego, odznaczających się nieprzeciętnymi zasługami w działalności na rzecz Siedlec i regionu.

       Nieprzypadkowo nagrody wręczane są 1 grudnia – dzień ten jest rocznicą śmierci patrona, Ludomira Benedyktowicza – leśnika, powstańca styczniowego, malarza i publicysty, urodzonego w Świniarach (dziś gmina Mokobody) 8 sierpnia 1844 roku i zmarłego 1 grudnia 1926 roku we Lwowie:

Przygotowany przez ojca do zawodu leśnika, nie przestawał marzyć o studiach malarskich. Na losy Benedyktowicza decydujący wpływ miał udział w powstaniu styczniowym 1863 roku. Jako dowódca oddziału wpadł z przyjaciółmi w zasadzkę. Ludomir dostał postrzał w lewę ramię. Półprzytomnemu Kozak odciął prawą dłoń. Przeprowadzona bez znieczulenia amputacja lewej ręki uratowała powstańca. Cena, którą Benedyktowicz zapłacił za patriotyzm była wielka. Okaleczony, musiał uciekać przed represjami do Galicji. Przedwczesny powrót na Podlasie skończył się aresztowaniem i osadzeniem w Cytadeli Warszawskiej. Uwolniony dzięki staraniom rodziny i przyjaciół osiadł w Warszawie. Przeżyty koszmar nie złamał młodego wciąż Ludomira. Teraz dopiero dostrzegł szansę zrealizowania  marzeń o studiach malarskich. Przy pomocy obrączki, zakładanej na kikut prawej ręki i mającej zacisk na pędzel, podjął próbę malowania. Dzięki biegłości, jaką nabył mógł podjąć studia w Monachium, gdzie spotkał okaleczonych w powstaniu malarzy – Adama Chmielowskiego i Maksymiliana Gierymskiego. Z Monachium Benedyktowicz wrócił do kraju i osiadł w Krakowie, gdzie doskonalił warsztat w pracowni Jana Matejki.

                                                                                                           Kapituła


       Grób Ludomira Benedyktowicza – artysty, bohatera, człowieka o nieugiętym charakterze – znajduje się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


       O życiu i działalności Benedyktowicza ciekawie opowiedział trener, malarz, podróżnik, złotnik i fotograf, Michał Godlewski, również wywodzący się ze Świniar, odwołujący się do biografii Tomasza Adama Pruszaka Polski Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza, wydanej w roku 2013 przez Wydawnictwo NERITON.

       Nagrody wręczyli uhonorowanym członkowie Kapituły oraz zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Robert Szczepanik, który w imieniu własnym, Prezydenta Miasta Siedlce, Andrzeja Sitnika, oraz wszystkich mieszkańców Siedlec stwierdził:

Dziękuję za to, co Państwo już zrobiliście. Bardzo proszę o więcej […]. Mam nadzieję, że – tak jak pan Wojciech Radzikowski powiedział – że to jest dodatkowa inspiracja […] Nie tylko dla Państwa, ale również dla innych osób, które zajmują się różnymi dziedzinami naszego życia. Żeby nam wszystkim żyło się łatwiej, przyjemniej, mądrzej, sprawniej. Jakbyśmy tego nie nazwali.

      Dodatkową, subtelną ozdobą uroczystości była gra na trąbce Antona Fartushnyi’a – instruktora muzyki w Łukowskim Ośrodku Kultury oraz członka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

Sławomir Kordaczuk
Fot. Krzysztof Cabaj, Violetta Machnicka

Zdjecie 1

Zdjecie 2

Zdjecie 3w Białej Podlaskiej
                                                                                                                                                                                                           Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
                                                                                                                                                                                                           Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
                                                                                                                                                                                                           Dla darów nieba,
                                                                                                                                                                                                           Tęskno mi, Panie.


                                                                                                                                                                                                           Cyprian Kamil Norwid, Moja piosenka

 

       W dzień 164. rocznicy śmierci autora Pana Tadeusza, 26 listopada 2019 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, uczniowie z województwa lubelskiego po raz piąty sławili poezję romantyków. W tym roku recytowali także wiersze Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida.

        Inicjatorką i główną organizatorką konkursu jest polonistka, Elżbieta Mojsa.                                       


       Od początku (2015) konkursowi towarzyszy Siedleckie Towarzystwo Naukowe – tym razem również w charakterze oficjalnego patrona naukowego:

                                                   

Biala Podlaska dyplom                                Dr hab. Violetta Machnicka zaprezentowała obecnym na sali jedną z najnowszych publikacji, niezwykle ważną dla regionu:
- Słownik Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, red. Wiesław Charczuk, Dariusz Grzegorczuk, Violetta Machnicka, STN, t. IV, Siedlce 2019, ss. 284.
  

                                                    

Tekst i fot.: Violetta Machnicka

O konkursie:

https://youtu.be/jb24MXQp-jg   - relacja

https://we.tl/t-64hIFnwjLW - zdjęcia
Relacja przygotowana przez MGBP w Mordach znajduje się na stronie:  

https://mordzkieoko.wordpress.com

Czytajcy chr


Siedleckie Towarzystwo Naukowe (od kilkunastu lat we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach oraz Siedleckim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym BRAMA) już po raz dwudziesty przyznało Nagrodę Złotego Jacka. Jednogłośnym werdyktem Kapituły 11 października 2019 roku uhonorowano Szanownych Laureatów w trzech kategoriach:Za osiągnięcia naukowe:

Prof. nzw. dr hab. Janina Gardzińska (polonista językoznawca)Za działalność popularyzatorską:

Dr Marek Siłuszyk (matematyk, fizyk)
Mgr Dorota Pikula (kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach)Za osiągnięcia artystyczne:

Mgr Wojciech Ciekot (artysta muzyk)Uroczystość wręczania statuetek, dyplomów i kwiatów w piątek, 18 października 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach poprzedziła tematyczna sesja naukowa oraz promocja dwóch najnowszych wydawnictw STN – zob. niżej.


Violetta Machnicka
Program

Muzeum Regionalne w Siedlcach                                        Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA

                         ul. Piłsudskiego 1                                                                                   ul. Głucha 1/5

                          08-110 Siedlce                                                                                       08-110 Siedlce            

                   www.muzeumsiedlce.art.pl                                                               stowarzyszeniebrama.pl Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 ul. Żytnia 17/19

08-110 Siedlce

www.stn.uph.edu.pl Nagroda Złotego Jacka 2019

 

Pieszo, rowerem, samochodem, autokarem…
Południowe Podlasie, wschodnie Mazowsze i północna Lubelszczyzna z perspektywy tubylca, turysty, badacza i znawcy regionu
(XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, sesja XIV)

 

16.00 – 16.30 Geografia kulturowa – Maria Dąbrowska i… sosny w Lipkach
prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

16.30 – 17.00 Tajemnice rustykalnego ogrodu
dr Ryszard Kowalski

17.00 – 17.30  Spacer po Siedlcach podczas II wojny światowej
mgr Sławomir Kordaczuk

17.30 – 18.00 Szlakiem podlaskich astronomów
mgr inż. Sławomir Miernicki

18.00 – 18.30 Wyprawy kolekcjonerskie. O wycieczkach Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów – fakty i refleksje
dr hab. Violetta Machnicka

 18.30 – wręczenie Nagrody Złotego JackaPromocje najnowszych publikacji STN:

  • Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, red. Wiesław Charczuk, Dariusz Grzegorczuk, Violetta Machnicka, t. IV, Siedlce 2019.
  • „Ogród. Interdyscyplinarny półrocznik humanistyczny”, red. naczelny Antoni Czyż. Rok XXXI-XXXII, 2018 (nr 1-2) – 2019 (nr 1). Wydanie jubileuszowe. Adres edycji internetowej: www.ogrod-nauk.pl

 

Koordynatorzy sesji XIV:

Sławomir Kordaczuk

dr hab. Violetta Machnicka


18 października 2019 roku,  Muzeum Regionalne w Siedlcach,  sala audiowizualnaAutorzy fotografii: Krzysztof Cabaj, Violetta Machnicka

 

Statuetki
Statuetki i dyplomy (Nagroda Złotego Jacka)


Gardzinska
Prof. nzw. dr hab. Janina Gardzińska


Siluszyk
Dr Marek Siłuszyk


Pikula
Mgr Dorota Pikula


Ciekot
Mgr Wojciech Ciekot


Laureaci

Od lewej: mgr Wojciech Ciekot, dr Marek Siłuszyk, mgr Sławomir Kordaczuk, dr hab. Violetta Machnicka,
mgr Dorota Pikula, mgr Zbigniew Piwoński, prof. nzw. dr hab. Janina Gardzińska (w fotelu)
Czyz
Prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż


Kowalski
Dr Ryszard Kowalski


Kordaczuk
Mgr Sławomir Kordaczuk


Miernicki
Mgr inż. Sławomir Miernicki


Machnicka
Dr hab. Violetta Machnicka


Milczarek
Mgr Zbigniew Milczarek


Rokosz
Dr hab. Tomasz Rokosz


Charczuk
Dr Wiesław Charczuk


Boruta
Dr Tadeusz Boruta


Piwonski
Mgr Zbigniew Piwoński


Sownik IV
Słownik Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza,
red. Wiesław Charczuk, Dariusz Grzegorczuk, Violetta Machnicka,
t. IV, STN, Siedlce 2019, ISBN: 978-83-62160-41-9 


Ogrd 2017

”Ogród. Kwartalnik humanistyczny”, red. naczelny Antoni Czyż. Rok XXX: 2017, nr 1-4, STN, ISSN: 0867-4205
www.ogrod-nauk.pl  (od 2018: „Ogród. Interdyscyplinarny półrocznik humanistyczny”)

        

w literaturze, sztuce, naturze


Cenię spotkania,
po których zostaje woń 
irysów miła!

Danuta Giewartowska        W dniu 25 kwietnia 2019 roku, w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 5, odbyły się dwie interesujące prelekcje dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przypadającego 23 kwietnia.

        Dzień ów wybrano jako datę symboliczną dla literatury ze względu na stosunkowo liczne wówczas rocznice narodzin lub zgonów wybitnych ludzi pióra, np. Miguela de Cervantesa (zm. 22.04.1616), Williama Szekspira (ur. ok. 23.04.1564 – zm. ok. 23.04.1616), Vladimira Nabokova (ur. 22.04.1899).                                                               

        Pomysł zorganizowania święta powstał w roku 1926 w Katalonii, a jego autorem był Vincente Clavel Andrés – wydawca z Walencji. Pierwszym miastem, które otrzymało tytuł Światowej Stolicy Książki był Madryt.                  

        Uroczystość zorganizowały trzy miejscowe instytucje: Instytut Polonistyki i Neofilologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Całość poprowadziła inicjatorka spotkania, dr Barbara Stelingowska z IPiN. Krótką mowę inauguracyjną wygłosił dyrektor wymienionego Instytutu, prof. nzw. dr hab. Andrzej Borkowski. Następnie prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż (pracownik siedleckiej polonistyki) wystąpił z wykładem zatytułowanym:


Narodziny książki – od średniowiecza do Wyspiańskiego
(Dawne mniszki, barokowa synteza sztuk, romantycy i modernista)


        Profesor Czyż przystępnie i profesjonalnie przybliżył obecnym atmosferę dawnej literatury, wspomagając się ciekawie przygotowaną wizualizacją tekstowo-obrazową, na której zaprezentował m.in. postać wszechstronnie utalentowanej benedyktynki, Hildegardy z Bingen (1098-1179), uznanej przez Kościół Katolicki za świętą. Na uwagę zasługuje również logicznie przeprowadzone przez Profesora „śledztwo tekstowe” strony tytułowej oraz całego cyklu pierwszego wydania Trenów Jana Kochanowskiego z roku 1580.

        Autentyczne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła także Danuta Giewartowska – wieloletnia bibliotekarka z zamiłowania, wielbicielka piękna rozmaicie pojmowanego, ze szczególnym uwielbieniem motywów irysowych, członkini Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Irysowego (Middie-Europe Iris Society). Prelekcję na temat:


Z miłości do piękna
„Irysy w przyrodzie, sztuce i kulturze. Antologia”


poprzedziło wprowadzenie dr hab. Violetty Machnickiej (prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego), ukazujące wymieniony wcześniej album Szanownej Prelegentki z roku 2011 jako jedną z najcenniejszych publikacji STN.

        Pani Giewartowska podzieliła się z publicznością kolejną „pasją irysową” – tym razem w formie aforystycznej poezji haiku własnego autorstwa.


Violetta Machnicka

 
Autorzy zdjęć: Sławomir Kordaczuk, Ryszard Kowalski, Barbara Stelingowska

 ZD 1


ZD 2


ZD 3


ZD 4


ZD 5


ZD 6


ZD 7