szkice

"Szkice Podlaskie"  odnotowane są w bazie bibliograficznej Bazhum prowadzonej przez Muzeum Historii Polski. Zawartość czasopisma (jako jednego z siedemnastu regionalnych czasopism mazowieckich) udostępniana jest przez http://mazowsze.hist.pl.
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło bazę BazHum do baz referencyjnych uwzględnianych przy ewaluacji czasopism. Obecność w bazie referencyjnej jest jednym z ważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism. (Zob.: Komunikat MNiSW z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych)