jacek1


Inicjatorem Nagrody Złotego Jacka jest prof. dr hab. Piotr Matusak – historyk, wieloletni prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (do 2013 roku).


Początkowo (do roku 2011) wyróżniano także najlepsze prace magisterskie, tematycznie związane z terenem południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.

 
Obecnie Nagrodę Złotego Jacka mogą otrzymać osoby oraz instytucje, wytypowane (wcześniej zgłoszone) w 3 kategoriach:

- osiągnięcia naukowe,

- działalność popularyzatorska,

- osiągnięcia kulturalne i artystyczne.

Nagroda Złotego Jacka w formie pozłacanej statuetki oraz dyplomu przyznawana jest przez Kapitułę reprezentującą:


● Siedleckie Towarzystwo Naukowe

● Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”

● Muzeum Regionalne w Siedlcach
Laureaci Nagrody Złotego Jacka

2018       2017      2016      2015      2014      2013      2012      2011      2010      2009      2008      2007      2006      2005      2004      2003      2002      2001      2000