Zarząd

   Prezes - prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka
   Wiceprezes - dr Tadeusz Boruta
   Sekretarz - dr Małgorzata Wiśniewska
   Skarbnik - dr Maryla Fałdowska
 
Członkowie:
   dr Beata Gałek
   dr Grażyna Korneć
   mgr Sławomir Kordaczuk
   prof. nzw. dr hab. Dorota Wereda
 
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - dr hab. Adam Bobryk

Sekretarz - dr Izabela Aldona Trzpil

Członek - dr Rafał Roguski


Sąd Koleżeński

Przewodniczący – ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch

Zastępca przewodniczącego – prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż

Sekretarz - dr hab. Arkadiusz Indraszczyk