1. Teksty składane do druku nie powinny być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich.
  2. Przed opublikowaniem artykuły są recenzowane.
  3. Do każdego artykułu oraz edycji źródła należy dołączyć tytuł, słowa kluczowe (3-5) i streszczenie w języku angielskim – do 1500 znaków ze spacjami.
  4. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: format A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TNR 12 pkt, interlinia 1,5. Przypisy dolne, system przecinkowy, czcionka TNR 10 pkt, interlinia 1,0. Numery odnośników w tekście i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów i kropek po numerach. Używamy skrótów w języku polskim (tamże, tenże, dz. cyt.). Przy źródłach internetowych piszemy: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki oraz adnotację: odczyt z dn. (dd.mm.rrrrr.).
  5. Tytuły czasopism i gazet zapisujemy w cudzysłowie, tytuły książek, rozdziałów i artykułów – kursywą bez cudzysłowu.
  6. Krótkie cytaty (do 2 wersów) zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe – w osobnych akapitach, czcionką nr 10.
  7. Wszelkie wyróżnienia w tekście powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum. Zdjęcia w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1:1).
  8. Bibliografię należy zamieścić po tekście głównym.
  9. Prosimy Autorów o dołączanie krótkich informacji (notek biograficznych) o sobie oraz danych kontaktowych do wiadomości redakcji (numer telefonu, adres mailowy).
  10. Prace należy dostarczyć pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub tradycyjną (Siedleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, p. 3.26).

Violetta Machnicka, Dorota Wereda