Laureaci Nagrody Złotego Jacka 2016
     Nagroda Złotego Jacka  została przyznana 13 października 2016 r. jednogłośnym werdyktem Kapituły, reprezentującej Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, Muzeum Regionalne w Siedlcach.


     Laureatami Nagrody Złotego Jacka zostali:

  • w kategorii wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze - prof. zw. dr hab. Piotr Guliński
  • w kategorii działalność w dziedzinie kultury - mgr Krzysztof Chromiński
  • w kategorii popularyzacja osiągnięć naukowych - mgr Sławomir Miernicki

     Wręczenie nagrody nastąpiło 21 października, podczas XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Mieczysława Asłanowicza 2.


Fot. Stanisław Trzpioła

Jacek 2

Prof. dr hab. Violetta Machnicka prowadzi uroczystość


Jacek 7

Prof. dr hab. Piotr Guliński z przedstawicielami Kapituły


Jacek 4

Wręczenie Nagrody Złotego Jacka mgr. Krzysztofowi Chromińskiemu


Jacek 9

Mgr Sławomir Miernicki


Jacek 10

Laureaci Nagrody z Kapitułą