• „Za działalność w dziedzinie kultury" – Halina Budziszewska
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Zespół Autorski monografii Siedlce 1448-2007 (red. Edward Kospath-Pawłowski)
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Uczelniany Ośrodek Kultury Akademii Podlaskiej
  • „Najlepsza praca magisterska" – Konrad Tomasiuk za pracę "Solidarność" w Siedlcach 1980-1989

Wyróżnienia otrzymały: Monika Mróz za pracę magisterską Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstwa rodzinnego i zależność od wielkości stada krów mlecznych oraz Aneta Majewska za pracę magisterską Zawartość cezu-137 i potasu-40 w glebach okolic Siedlec