• „Za działalność w dziedzinie kultury" – Sławomir Kordaczuk – organizator klubu kolekcjonerów, regionalista
  • „Za osiągnięcia naukowe" – prof. dr hab. Stanisław Kalembasa – za całokształt pracy naukowej
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" - Muzeum Jana Pawła II w Siedlcach
  • „Najlepsza praca magisterska" – Tomasz Franczak za pracę Sportowe stowarzyszenia podwórkowe i amatorskie w Siedlcach w latach 1990-2008

Wyróżnienie otrzymała Alicja Gontarek za pracę magisterską Społeczność żydowska miasta i gminy Mińsk Mazowiecki (1918-1939)