• „Za osiągnięcia artystyczne" - Tomasz Nowak
  • „Za osiągnięcia naukowe" - Zbigniew Lisowski
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" - Ryszard Kowalski, organizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
  • „Najlepsza praca magisterska" - Agnieszka Grzegorczuk – Obraz Siedlec w latach 1915-1939 we wspomnieniach i pamiętnikach (Akademia Podlaska, promotor dr hab. Andrzej Gil)
  • Specjalna nagroda indywidualna: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Antoni Jówko - za działania menedżerskie na rzecz rozwoju nauki w Siedlcach