Publikacje Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z lat 1994-2009


Opracowali:
Dariusz Grzegorczuk, Violetta Machnicka, Artur Ziontek

1994

„Szkice Podlaskie" z. 4, 1994, red. Edward Pawłowski, STN, IH WSRP.

1996

Siedlce 1448-1995. 450-lecie nadania praw miejskich, red. Edward Kospath-Pawłowski, IH WSRP, STN, Siedlce 1996.
„Szkice Podlaskie" z. 5, 1996, red. Edward Pawłowski, STN, IH WSRP.

1997

Jan III Sobieski – wódz i polityk (1629-1696). W trzechsetną rocznicę śmierci, red. Janusz Wojtasik. IH WSRP, STN, Siedlce 1997.
Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, STN, IH WSRP, Siedlce 1997.
Piotr Matusak, Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945, IH WSRP, MHPRL, STN, Siedlce 1997.
Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. Franciszek Gryciuk, IH WSRP, STN, Siedlce 1997.
Podlasie w powstaniu listopadowym 1830-1831. W 165. rocznicę polskiego zwrotu zaczepnego wzdłuż szosy brzeskiej, red. Janusz Wojtasik. IH WSRP, STN, Siedlce 1997.

1998

Henryk Mierzwiński, Południowe Podlasie w 1920 roku. 34 pułk piechoty w wojnie polsko-sowieckiej, STN, IH WSRP, Siedlce 1998.
Rok 1863 na Podlasiu, red. Henryk Mierzwiński, IH WSRP, STN, Siedlce 1998.
Spór o ocenę historii Polski powojennej (1944-1989), red. Władysław Ważniewski, IH WSRP, STN, LTNK Oddział w Siedlcach, Siedlce 1998.
Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, red. Kazimierz Pindel, Arkadiusz Kołodziejczyk, STN, IH WSRP, Siedlce 1998.
„Szkice Podlaskie" z. 6, 1998, red. Edward Pawłowski, STN, IH WSRP.


1999

Bioetyka i ekofilozofia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Filozofii i Socjologii WSRP w Siedlcach (11 grudnia 1997), red. Józef Jaroń, KFiS WSRP, STN, Siedlce 1999.
Zdzisław Leszczyński, Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży, STN, Siedlce 1999.
Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Stefan Todorski. IH AP, KHM ZG OSP RP, STN, MP, Siedlce 1999.
„Szkice Podlaskie" z. 7, 1999, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2000

575-lecie Sokołowa Podlaskiego, red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Piotr Matusak. IH AP, STN, STSK, Siedlce 2000.
„Szkice Podlaskie" z. 8, 2000, red. Piotr Matusk, STN, IH AP.
„Podlaski Kwartalnik Humanistyczny" 2000, nr 1-2 (2-3), red. Janina Gardzińska, Wydział Humanistyczny AP, STN.
„Podlaski Kwartalnik Humanistyczny" 2000, nr 3-4 (4-5), red. Janina Gardzińska, Wydział Humanistyczny AP, STN.

2001

Janina Gardzińska, Z zagadnień składni dialektalnej, IFP AP, STN, Siedlce 2001.
Legiony Polskie we Włoszech z perspektywy dwustulecia (1797-1997), red. Janusz Wojtasik, IH AP, STN, Siedlce 2001.
Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, red. Bożena Bryńczak i Przemysław Urbańczyk, IH AP, STN, Siedlce 2001.
„Szkice Podlaskie" z. 9, 2001, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2002

Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na południowym Podlasiu. Materiały z sesji naukowej odbytej 20 kwietnia 1998 r. w Siedlcach, red. Rafał Dmowski, Piotr Matusak, IH AP, STN, Siedlce 2002.
„Szkice Podlaskie" z. 10, 2002, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2003

Bibliografia publikacji historyków wojskowości AP za lata 1991-2003, oprac. Dariusz Grzegorczuk. IH AP, STN, Siedlce 2003.
Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na południowym Podlasiu w latach 1939-1947, IH AP, STN, Siedlce 2003. Seria „Monografie Podlasia", t. I.
Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku, red. Kazimierz Pindel. IH AP, STN, Siedlce 2003.
„Szkice Podlaskie" z. 11, 2003, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2004

Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi, red. Adam Bobryk, STN, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Oddział w Siedlcach, Warszawa 2004.
Zofia Chyra-Rolicz, Stanisław Staszic. Prekursor spółdzielczości rolniczej, IH AP, STN, Siedlce 2004.
Tadeusz Doroszuk, Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944, IH AP, STN, MHPRL, Siedlce 2004. Seria: „Monografie Podlasia", t. II.
Gen. Władysław Sikorski jako dowódca i polityk europejski, red. Henryk Hermann, IH AP, STN, Siedlce 2004.
Zdzisław Leszczyński, Robert Leszczyński, Sylwia Kocierz, Dziecko w rodzinie patologicznej, IP AP, STN, Siedlce 2004.
Między Polską a Rusią, red. Maria Starnawska, IH AP, STN, Siedlce 2004.
„Szkice Podlaskie" z. 12, 2004, red. Piotr Matusak. STN, IH AP.

2005

Jan Jakubik, Ceranów dawniej i dziś, wstęp i oprac. Artur Ziontek, STN, Siedlce 2005. Seria: „Biblioteka Nadbużańskiego
Podlasia", t. I.
Beata Kozaczyńska, Muzeum Regionalne w Siedlcach (1967-1999), STN, Siedlce 2005.
Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi, red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek, STN, Siedlce 2005.
Mariusz Pawlak, Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym, IH AP, STN, Siedlce 2005.
Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki, red. Mirosław Dyrda i Andrzej W. Świderski. STN, Siedlce 2005. Dariusz Smolarek, Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947, IH AP, STN, Siedlce 2005. Seria „Monografie Podlasia", t. III.
„Szkice Podlaskie" z. 13, 2005, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2006

Józef
Górski, Na przełomie dziejów, wstęp i oprac. Artur Ziontek, STN, Siedlce 2006. Seria „Biblioteka Nadbużańskiego Podlasia", t. II.
Katarzyna Maksymiuk, Źródła do historii starożytnej, t. II, Rzym – Okres Republiki, z. 3, Sprzysiężenie Katyliny, IH AP, STN, Siedlce 2006.
Tomasz Nowak, Hellada, STN, Siedlce 2006 (katalog wystawy).
„Szkice Podlaskie" z. 14, 2006, red. Piotr Matusak, STN, IH AP.

2007

Adam Bobryk, Izabela Kochan, Prawosławie w Siedlcach, STN, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama", Siedlce 2007.
Andrzej Celiński, Rafał Dmowski, Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat Siedleckiej Straży Pożarnej 1877-2007, KM PSP, STN, Siedlce 2007.
Człowiek w literaturze polskiego baroku, red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek, IFP AP, STN, Siedlce 2007.
Grażyna Korneć, Pałac Ogińskich w Siedlcach, wyd. 2 uzupełnione, STN, MHPRL, Siedlce 2007.
Siedlce 1448-2007, red. Edward Kospath-Pawłowski, wyd. 2 zmienione i poszerzone, AP, STN, Siedlce 2007.
Bogdan Ziontek, Bohdan Arct. Pisarz, pilot, kronikarz dziejów lotnictwa, IFP AP, STN, Siedlce 2007. Seria „Prace Gabinetu Twórczości Bohdana Arcta", t. I.
„Szkice Podlaskie" z. 15, 2007, red. Piotr Matusak. STN, IH AP.

2008

Adam Jarosiński, Szkice z nadbużańskiego Podlasia, wstęp i oprac. Artur Ziontek, STN, Siedlce 2008.
Grażyna Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2008, red. Tadeusz Boruta, Dariusz Grzegorczuk, Artur Ziontek, STN, Siedlce 2008.
Piotr Matusak, Generał Ludwik Bittner „Halka" – żołnierz i polityk, STN, IH AP, MHPRL, Siedlce 2008.
Robert
Olewiński, Przypadki Vincenta Bisiou, wstęp Artur Ziontek, STN, Siedlce 2008.
Edmund Roman Sioda, Przekształcenia i struktura. Wczesna chemia organiczna, jej twórcy, odkrywcy i instrumenty, STN, Siedlce 2008.
W służbie dla Ceranowa. 500-lecie parafii Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego, red. Jolanta Bielińska, Artur Ziontek przy współpracy Rafała Dmowskiego, STN, Siedlce 2008. Seria: „Biblioteka Nadbużańskiego Podlasia", t. III.
„Szkice Podlaskie" z. 16, 2008, red. Piotr Matusak, STN IH AP.

2009

Mirosław Jan Dyrda, Pedagogika społeczna: o aspiracjach, jakości i sensie życia, AP WH, STN, Warszawa 2009.
Zbigniew Florysiak, Korczew lat okupacji niemieckiej: okruchy wspomnień, wstęp Rafał Dmowski, STN, Siedlce 2009. Seria „Biblioteka Nadbużańskiego Podlasia", t. V.
Daniela Galińska-Grzelewska, Percepcja fonemowa słów dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat – osiągnięcia rozwojowe, STN, Siedlce 2009.
Robert Olewiński, Estetyki, wstęp Roman Bobryk, STN, Siedlce 2009. Seria: „Konferencje Współczesności: poezja, proza, eseje, rozmowy", t. III.
Grzegorz Przepiórka, Aneks, wstęp Artur Ziontek, STN, Siedlce 2009. Seria: „Konferencje Współczesności: poezja, proza, eseje, rozmowy", t. II.
Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki, red. Mirosław Jan Dyrda, Andrzej W. Świderski, STN, Siedlce 2009.
Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, t. I, red. Arkadiusz Kołodziejczyk, współpraca Wiesław Charczuk, Dariusz Grzegorczuk. STN, IH AP, Siedlce 2009.
Artur Ziontek, Siedleckie miniatury: eseje o literaturze i kulturze, STN, Siedlce 2009. Seria: „Konferencje Współczesności: poezja, proza, eseje, rozmowy", t. IV.
„Szkice Podlaskie" z. 17-18, 2009, red. Piotr Matusak. STN, IH AP.