O najnowszych książkach Sławomira Kordaczuka


     Rok 2018 szczególne znaczenie miał dla historyków i regionalistów, porządkujących przeszłość w rozmaitych ujęciach tematycznych ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujących i komentujących jedyne w swoim rodzaju fakty, wydarzenia, materiały.
      W bogatym dorobku publicystycznym autora m. in. Pejzażu Siedlec z „Jackiem” w tle  (Siedlce 2006, 2007, 2014) pojawiły się ostatnio aż trzy nowe, zróżnicowane problemowo, niezwykle wartościowe książki:

      1. Ciekawość minionych lat. Historia Siedlec i okolic z rodzinnych szuflad (Siedlce 2018).

W przedmowie do estetycznie wydanej pozycji Sławomir Kordaczuk napisał m.in.:

Przygotowując tę książkę do druku kierowałam się zasadą ponadczasowości, potrzebą utrwalenia wartości nieprzemijających, długo obecnych w naszym życiu. (…) Na uratowanie od zapomnienia takich treści nie żal czasu, wysiłku ani papieru. (…) Nie tracąc zainteresowań najnowszymi odkryciami tajemnic Wszechświata, przypominam mym Czytelnikom o tym, jak ważne są w moim życiu ich małe światy. Nawet te najmniejsze, którymi dotąd z nikim się nie dzielili. Bardzo lubię ratować opowieści ludzi przeżywających lub mogących opowiedzieć coś ciekawego. Sprawia mi zadowolenie widok uśmiechu radości na ich twarzach, gdy zobaczą swoich bliskich na kartach moich książek (s.7).

        Pomysłodawcą i niestrudzonym mistrzem pióra, realizującym się twórczo, może być jedynie człowiek z pasją, z ogromną wiedzą, o wielorakich i głębokich zainteresowaniach, świadomy własnych potrzeb duchowych, planów na przyszłość, otwarty na drugiego człowieka:

Jestem świadom istnienia różnych form zainteresowań. Również tych, którymi nigdy się nie emocjonowałem. Rozumiem czyjeś fascynacje i staram się je wspierać. Szanuję ludzi z innymi pasjami niż moje, czego przykładem jest fakt, że już ponad 23 lata prowadzę Siedlecki Klub Kolekcjonerów i jak nikt w mieście znam wielość i różnorodność dziedzin kolekcjonerskich oraz innych przeróżnych pasji. Znam je, podziwiam, zachęcam do rozwijania, lecz nie we wszystkich czynnie uczestniczę. Gdybym w inne się zaangażował, może łatwiejsze i mniej czasowo absorbujące, to bym nie usłyszał pytania: - Jak ty to robisz, że tak dużo książek udaje ci się napisać?! Ano z tych powodów, że swój czas staram się spożytkować na swoją pasję, jaka sprawia przyjemność nie tylko mnie, ale i innym osobom (…). [Książka ta], jak wcześniejsze, powstała z ciekawości, z potrzeby poznania dawno minionych lat, wydarzeń, losów ludzi. Nauczyłem się przy tym oszczędzać czas, by w moim życiu szala z napisem HISTORIA ważyła więcej. Nie potrzebuję motywować się, przyklejając do lustra w łazience kartkę, że mam jakiś cel. Mam taką formatu A 4, na której zapisałem 20 tytułów planowanych książek do zebranych już materiałów. Nadaję tytuł kolejnemu wydawnictwu, wybierając z tej kartki. Jeśli mi nie pasuje, wymyślam inny, w większym stopniu lub w pełni odzwierciedlający jej treść (s.7).

      2. Siedlcecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy Regionu w walce o wolność i niepodległość (Siedlce 2018).

Ze wstępu Od Autora:

Siedlce i najbliższy region pojawiają się w opracowaniach historycznych omawianego w książce okresu jako ważny obszar na mapie wydarzeń wojennych. (…) To są nasi bohaterowie [osoby z prezentowanymi życiorysami i portretami – V.M.], o nich słuchaliśmy opowieści w dzieciństwie. (…) Oni mają w naszej pamięci miejsce ważne i im należne. To nic, że nie zawsze dowodzili większymi oddziałami żołnierzy. Ci dowodzeni walczyli i zwyciężali, cierpieli rany i niedostatek na polu walki, przyczyniali się do zwycięstw opisywanych na kartach ksiąg  w związku z biografiami dowódców (…) To oni patrzyli w oczy wrogowi i… śmierci!
      Wśród około 900 opisanych osób są tacy, którzy po wojennej przygodzie wrócili do domu, do swych codziennych zajęć. Są też przykłady awansu społecznego, w walce tworzyły się kadry instytucji i organizacji społecznych, z walczących środowisk wywodzili się parlamentarzyści. (…) Stanowili przykład dla młodszych pokoleń i dla równych sobie wiekiem. Starałem się odnaleźć naszych własnych bohaterów i prześledzić ich losy, pokazać też ich wizerunki. Bo jeśli my tu, na miejscu, ich nie opiszemy, to kto zadba o ich pamięć? (s. 7-8).

       3. Wojsko Polskie 1914-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (Siedlce 2018).

Jak wynika z tytułu publikacji, jest ona zbiorem 200 pocztówek jednego cyklu, wydawanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów, założony przy Muzeum Okręgowym (obecnie Regionalnym) w Siedlcach 8 stycznia 1995 roku. Na pocztówkach wykorzystano archiwalne zdjęcia ze zbiorów prywatnych, w większości publikowane po raz pierwszy.

    „Walor kartek podnoszą reprodukcje kolorowe odznak pamiątkowych i odznaczeń, wydrukowanych na wysokim poziomie edytorskim. W jakości reprodukowalnej!” (s. 3).

      Oto fragment opinii na temat omawianej publikacji Tadeusza Gaponika, jednego z „Przyjaciół Klubu”, mjr. rezerwy wojsk lotniczych, autora książek o historii rosyjskiej białej broni w Wojsku Polskim oraz albumu o Grodnie:

Patrząc z perspektywy czasu, doceniam działalność wydawniczą Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Naród bez swoich historycznych korzeni zatraca swoją tożsamość. Należy za wszelką cenę wzmacniać zainteresowanie społeczeństwa historią Polski. Każda aktywność na tym polu powinna być wsparta rzetelną wiedzą. Praca siedleckich pasjonatów pozwala wydobyć z zapomnienia i zniszczonych zdjęć historię naszych żołnierzy, szczegóły ich umundurowania, uzbrojenia, bojowe losy. To nasi dziadkowie i ojcowie, którzy walczyli o Polskę, dlatego należy ich historię ocalić od zapomnienia (s.7).

Violetta Machnicka

  Fot. Sławomir Kordaczuk (okładki książek), Adam Krzeski (promocja 9.12.2018).

                                                                                       

Autor promocja

Okladka 1


Okladka 3Okladka 2


 Fot. Krzysztof Cabaj, Piotr Grabowski (promocja 25.01.2019)

 

Prom 1


Prom 2


Prom 3
          We wtorek, 27 listopada 2018 roku, dzieci i młodzież z 14 szkół znajdujących się na terenie województwa lubelskiego uczestniczyły w zmaganiach czwartego konkursu recytatorskiego, poświęconego pamięci i twórczości Adama Mickiewicza.

         Pomysłodawczynią konkursu jest polonistka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, Elżbieta Mojsa, pełniąca również funkcję koordynatorki, uważnie czuwającej nad organizacją wszelkich działań konkursowych i okołokonkursowych.


Patronat honorowy nad konkursem objęli:

- Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty),

- Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski),

- Michał Litwiniuk (Prezydent Miasta Biała Podlaska).


W jury zasiedli przedstawiciele trzech ośrodków naukowych:

- dr hab. Violetta Machnicka (Siedleckie Towarzystwo Naukowe),

- dr Przemysław Kaliszuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

- dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).


         Ogółem do konkursu przystąpiło 45 osób. W dwóch kategoriach wiekowych przyznano 6 nagród oraz 4 wyróżnienia.


I. Szkoły podstawowe klasy IV-VI:

1. Julia Malczuk (Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej),
2. Bartłomiej Juszkiewicz (Szkoła Podstawowa w Konstantynowie),
3. Maciej Koszołko (Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych).


Wyróżnienia:

- Mikołaj Filipiuk (Szkoła Podstawowa w Kożuszkach),

- Klara Gabir (Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej).


II. Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz III klasa gimnazjum:

1. Maciej Golba (Zespół Szkół w Łomazach),
2. Karolina Semeniuk (Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych),
3. Michalina Artecka (Publiczne Gimnazjum w Chotyłowie).


Wyróżnienia:

- Katarzyna Bazyluk (Gimnazjum w Rokitnie),

- Aleksander Przybysz (Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białej Podlaskiej).


         Tegoroczny konkurs wpisał się zarówno w jubileuszową, 220. rocznicę urodzin Adama Bernarda Mickiewicza (24.12.1798), jak również w 100. rocznicę odrodzenia się Polski Niepodległej po 123 latach zaborów. Wicewojewoda Lubelski, Robert Dmitruczuk, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, uroczyście wręczył dyrektorowi ZSO nr 2, Maciejowi Kosikowi symboliczną flagę łączącą wszystkich Polaków.


Poetyckiemu wydarzeniu za motto posłużył nieprzypadkowo dobrany cytat z Mickiewiczowskiej epopei narodowej:

           Polak, chociaż stąd między narodami słynny,

           Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,

           Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,

           W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,

           Walcząc z ludźmi z i losem, póki mu śród burzy

            Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.


                              Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. X, w. 239-244

Violetta Machnicka, Barbara Stelingowska


Fot. Marcin Szwed, Violetta Machnicka                                                                                                                                                                              
Biala 1


Biala 2


Biala 3


Biala 4


Biala 5


Biala 6


Biala 7


Biala 8


Biala 9


Biala 10


By rozum był przy młodości,  
Nigdy takiej obfitości.              

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich              We czwartek, 4 października 2018 roku, w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się dwunaste już rozpoczęcie roku akademickiego dla studiujących seniorów. Spośród ponad 600 podobnych organizacji działających na terenie Polski (zainicjowanych we Francji), zrzeszających około 100 tys. osób, mińska uczelnia należy do jednostek szczególnie aktywnych i rozwojowych, o czym mówiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”, Jadwiga Maciejewska.

      
        Wykład inauguracyjny nt.                                                                             

  
Ignacy Jan Paderewski – artysta, mąż stanu, współtwórca „Niepodległej”                      
                                                       
wygłosił wytrawny pasjonat oraz znawca muzyki i języków obcych, wybitnie utalentowany orator, Igor Pogorzelski, który swoim wystąpieniem zafascynował kilkusetosobowe audytorium.    


         Słuchacze MUTW od wielu lat aktywnie spędzają czas, mając do wyboru wiele możliwości delektowania się ofertami wzbogacającymi zarówno ducha jak i ciało, pozwalającymi realizować rozmaite zainteresowania i potrzeby. Tylko jesienią br. do grona „srebrnych studentów” mińskiej uczelni przystąpiło 40 nowych żaków.
        Jedną z atrakcji proponowanych słuchaczom MUTW są cykliczne wykłady, związane głównie z wątkami historycznymi, regionalnymi i kulturowymi. O tematach wykładów zaplanowanych na dany rok akademicki decyduje Rada Programowa MUTW, zrzeszająca specjalistów z rozmaitych dziedzin naukowych.

        Siedleckie Towarzystwo Naukowe, reprezentowane m.in. przez polonistkę, dr hab. Violettę Machnicką, z przyjemnością dzieli się swoimi umiejętnościami zawodowymi i pasjami ze słuchaczami z Mińska, włączając się także do działań w ramach Rady Programowej MUTW.

Violetta Machnicka

 Fot. Sławomir Ziemicki


MUTW 1


MUTW 2


MUTW 3


MUTW 4
Nagroda Złotego Jacka
 
XX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
 
Sesja XX
19 października 2018 roku, piątek
 
 
Jubileuszowo

Ćwierć wieku działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
(1993-2018)

 

 

Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, sala audiowizualna, godz. 16.00 – 20.00

 

16.00 – 16.30 Czy naukowcy śpiewają? 20 lat Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach – dr Ryszard Kowalski

 

16.30 – 16.50  Kogo można zapytać po prawie 80 latach od wybuchu II wojny światowej? Relacje uczestników wydarzeń wojennych w warsztacie historyka regionalisty – mgr Sławomir Kordaczuk

 

16.50 – 17.10 Z osobistej perspektywy. 50 lat po maturze w Polsce Niepodległej – dr Piotr Strzałkowski

 

17.10 – 17.30 Zapomniani siedleccy sportowcy: 1918 – 2018 – dr Sławomir Kindziuk

 

17.30 – 17.50 „Pamiętajcie o ogrodach…”. W 30. rocznicę pożegnania Jonasza Koftydr hab. Violetta Machnicka


 ●●●

18.00 – wręczenie Nagrody Złotego Jacka  – dr hab. Violetta Machnicka, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, prezesKoordynatorzy

Sławomir Kordaczuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

dr hab. Violetta Machnicka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O Miejscach Pamięci Narodowej, zabytkach i bogactwie przyrody


w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: Niepodległa dla Wszystkich      W roku 2018 Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem Niepodległa dla Wszystkich przypadły na pierwszy i drugi weekend wypełnionego słońcem kończącego się lata. Z tej okazji 16 września Muzeum Regionalne w Siedlcach zorganizowało wycieczkę szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, związanych z rokiem 1918.

      Trasa wycieczkowa objęła trzy powiaty (siedlecki, łosicki, bialski), znajdujące się na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. Głównym organizatorem, pilotem i jednocześnie licencjonowanym przewodnikiem PTTK był mgr Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum, wytrawny znawca regionu, autor wielu publikacji poświęconych Polsce wschodniej – jej historii i teraźniejszości.  W zwiedzaniu uczestniczyły osoby współpracujące z Muzeum, członkowie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów oraz Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, przede wszystkim zaś miłośnicy aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

       Podstawowe punkty ekskursji objęły następujące miejscowości i obiekty:

Siedlce
– wyjazd sprzed Muzeum punktualnie o 8.00.

Mordy –
pomniki i miasto (przejazdem).

Zawady-Majówka
– zapalenie zniczy na kopcu usypanym w 1936 roku na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Łosice
– zwiedzanie prywatnego Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego; pomniki i miasto (przejazdem).

Chotycze
– prelekcja przewodnika przy pomniku w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców 24 przypadkowych osób 1 lipca 1944 roku w odwecie za przegraną bitwę pod Jeziorami z Oddziałem Partyzanckim „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej; w tle ponad 300-metrowy nadajnik radiowo-telewizyjny, obsługujący m. in. Siedlce, Białą Podlaską, Łuków.

Stara Kornica
– pomnik ufundowany przez środowisko nauczycieli w roku 1925, dla upamiętnienia roku 1918; ciekawostka: najdłuższa miejscowość w regionie (7 km).

Konstantynów
– nasyp Bialskiej Kolejki Dojazdowej, zabytkowe budynki (przejazdem), pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Janów Podlaski
– zamek biskupów łuckich (obecnie firma Zamek Biskupi); Bazylika Mniejsza Świętej Trójcy (tu przewodnik: Leszek Zdanowski) wraz z odnowioną kryptą (podziemną komorą grobową) i trumnami ostatnich sześciu biskupów łuckich; kościół św. Jana Chrzciciela; mogiły poległych żołnierzy polskich w roku 1920; „Świątynia dumania”, czyli grota Adama Naruszewicza z 1796 roku; park z okazałymi, starymi drzewami i wytworami sztuki nowoczesnej.

Bubel-Łukowiska
– prace w ramach Siódmego Festiwalu Land Art („sztuka ziemi”) nt. „Droga”.

Stary Bubel
– swoiste malunki i rysunki na ścianach budynków gospodarczych (przejazdem).

Gnojno
– tablica pamiątkowa Wacława Kowalskiego na budynku szkoły (przeniesionym do ośrodka Stanica), do której aktor uczęszczał; punkt widokowy z panoramą na Bug.

Serpelice
– najciekawsze miejsca, wspomnienie o związku miejscowości z aktorem Jerzym Zelnikiem (przejazdem).

Terlików
– kamień upamiętniający 100. rocznicę urodzin Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” (przejazdem).

Korczew
–  pałac oglądany z zewnątrz, w dniu uroczystości otwarcia po kompleksowym remoncie.

Dąbrowa
– zwiedzanie ekspozycji stałej w budynku Muzeum Ziemiaństwa (oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach), połączone z ogniskiem finalizującym niedzielną eskapadę.

Siedlce
– dotarcie wycieczkowiczów do punktu wyjazdu o godzinie 20.00.

Violetta Machnicka, Danuta Michalec

Fot. Sławomir Kordaczuk, Violetta Machnicka


Fot 1

Fot 2

Fot 3

Fot 4

Fot 5

Fot 6

Fot 7

Fot 8

Fot 9