Siedleckie Towarzystwo Naukowe bierze udział w projekcie realizowanym przez grupę "Ławeczka", którego jednym z efektów jest wystawa zorganizowana w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.


„Ławeczka w procesie"
             Wiara w realizację siebie poprzez malarstwo jest podstawą idei, która łączy grupę „Ławeczka". Wyjazdy studyjne – sympozja – stwarzają warunki do kolejnego stawania się, odświeżenia własnej optyki postrzegania. Za każdym razem przybierają inne formy, często zaskakujące dla nas samych.
             O ile potrzeba wypowiedzenia się, służąca kreacji artystycznej, bywa jednorazowa, o tyle świadomość jest wynikiem nakładania się, dodawania kolejnych intelektualnych zdarzeń.
      Materiały zebrane podczas naszych sympozjów pozwalają na wzbogacenie treści poszukiwań malarskich prowadzonych przez każdego z autorów tworzących Grupę.
              Program sympozjum malarskiego „Opowieść o El Greco" w swej treści odniósł się do obiektów El Greco w Madrycie, Illescas oraz Toledo. Doświadczenie wyjazdu wzbogacone zostało bezpośrednim kontaktem z dziełami El Greco, często obiektami pochodzącymi z prywatnych kolekcji oraz dziełami prezentowanymi po raz pierwszy w jednym miejscu - Museo de Santa Cruz w Toledo.
         Cennym efektem sympozjum, które odbyło się w dniach 17 - 26 listopada 2014 roku jest bogata dokumentacja szkicowa, fotograficzna oraz filmowa. Każdy z autorów przeprowadził analizę obiektów i zdarzeń, odnoszących się do wybranych prac i przestrzeni El Greco. Ze świadomością niezaprzeczalnego geniuszu artysty z Toledo podjęliśmy próbę interpretacji malarskiej naszego doświadczenia poprzez indywidualne opowieści o spotkaniu z Jego tajemnicą.


Tomasz Nowak

Fot.: Krzysztof Mazur


ElGreco1ELGreco2


ElGreco3ElGreco4ElGreco5

     W dniu 23 kwietnia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie zorganizowała Zjazd Towarzystw Regionalnych Mazowieckiej i Podlaskiej Krainy – pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
    W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, biorąc czynny udział w dyskusji i prezentując działalność siedleckich towarzystw regionalnych. Prezes STN, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka, przedstawiła zebranym osiągnięcia przeszło dwudziestoletniej działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. Osoby obecne na sali z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji i wyraziły bardzo pozytywne opinie o dotychczasowych efektach prac STN, zwłaszcza w zakresie problematyki regionalnej. Wiceprezes STN, dr Tadeusz Boruta, zrelacjonował dorobek współpracującego z STN Oddziału Siedleckiego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, co również spotkało się z niezwykle ciepłym, aprobującym odbiorem.
      Wśród zaproszonych gości znajdowali się też inni członkowie STN: prof. dr hab. Piotr Matusak – wieloletni prezes STN oraz członek honorowy Towarzystwa, dr Grażyna Korneć – członek obecnego Zarządu STN oraz dr Rafał Dmowski.
      Spotkanie regionalistów nieprzypadkowo powiązano z uroczystością otwarcia Gabinetu Naukowego im. Prof. Arkadiusza Kołodziejczyka (1957-2011), zmarłego przed czterema laty historyka, doktora habilitowanego, profesora Akademii Podlaskiej (dziś: UPH w Siedlcach), współpracującego m. in. z Siedleckim Towarzystwem Naukowym, włączającego się w liczne i cenne inicjatywy podejmowane przez STN.
      Dzięki szlachetnej postawie żony wybitnego badacza, Agnieszki Kołodziejczyk, Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie wzbogaciła się o bogaty i wartościowy księgozbiór, zgromadzony niegdyś przez Profesora.Tadeusz Boruta
Fot. Joanna Wysocka


Wgrw1


Wgrw2


Wegrw3


Wgrw4


Wgrw5


Wgrw6

      W dniach 14-16 marca br. w Ośrodku KARTA odbyło się szkolenie z prowadzenia nowoczesnego archiwum społecznego. W projekcie "Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce" udział wzięło 18 organizacji pozarządowych z całej Polski. Siedleckie Towarzystwo Naukowe reprezentował doktorant z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, mgr Damian Siebieszuk, którego zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce oddolnego gromadzenia, opracowywania oraz udostępniania dokumentacji historycznej.
Damian SiebieszukFot. Sylwia Kopeć

Siebieszuk      W piątek, 20 marca br., w Muzeum Regionalnym w Siedlcach zaprezentowano interesujący wykład, połączony z dyskusją, w ramach cyklu Siedleckich Spotkań Historycznych, organizowanych przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach. 
       Tym razem w roli prelegenta wystąpił dr Arkadiusz Zawadzki, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynaro-dowych. Tematyka spotkania dotyczyła spraw gospodarczych regionu w okresie międzywojennym. Dr A. Zawadzki przedstawił zasadnicze problemy rozwoju gospodarczego południowego Podlasia w latach 1918-1939, istniejące niedostatki i trudności, a także osiągnięcia i sukcesy, czasami mało znane i już zapomniane.
         Mimo że wykład odbył się w gronie raczej kameralnym (czemu nie należy się dziwić, biorąc pod uwagę trudną i mało popularną problematykę oraz późną porę), spotkanie stało się okazją do żarliwej dyskusji, połączonej z wymianą cennych informacji i nietuzinkowych poglądów pomiędzy osobami obecnymi na sali.
          Dr Arkadiusz Zawadzki należy do młodego pokolenia badaczy dziejów regionu. W 2013 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939". Praca ta w 2014 roku została wydana drukiem przez Pracownię Wydawniczą WH UPH w Siedlcach.Fot. Rafał Dmowski, Dariusz Grzegorczuk


SSH 1


SSH 2


SSH 3


SSH 6


SSH 5


SSH 4
 
      W niedzielę 8 lutego 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się 242 spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Każde spotkanie rozpoczyna pokaz kolekcji tematycznych lub wykład o historii regionu albo omówienie przepisów prawnych regulujących poszczególne dziedziny kolekcjonerstwa (np. broni palnej) bądź określających zasady ochrony stanowisk archeologicznych.
      Tym razem głównymi punktami spotkania były wybory nowych władz Klubu po upływie czteroletniej kadencji, wybory delegatów na Zjazd Oddziału „Podlasie" PTTK oraz promocja albumu Sławomira Kordaczuka 20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (Siedlce 2014).
      Prezes nie zdawał sprawozdania z działalności Klubu, bowiem w albumie ujęto wszystkie przedsięwzięcia siedleckich kolekcjonerów z ostatnich 10 lat. Dorobek z poprzedniego okresu został opisany i zilustrowany w publikacjach tego samego autora: 5 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (Siedlce 2000) i 10 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (Siedlce 2004).
      Siedlecki Klub Kolekcjonerów jest stosunkowo nowym i wyjątkowym zjawiskiem w kulturze nie tylko miasta, ale i regionu, gdyż jego członkami są również osoby z sąsiednich powiatów i województw. Działa na zasadzie zebrań grona przyjaciół. Jest jednym z klubów Oddziału „Podlasie" Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i funkcjonuje w ramach statutu tej organizacji.
      W trzech wymienionych wydawnictwach zaprezentowano wszystkich wykładowców – członków Klubu i gości zapraszanych z zewnątrz (np. z Elbląga, Krakowa, Warszawy). Takich pokazów zorganizowano łącznie ponad 200 – każdy z innej dziedziny kolekcjonerstwa.
      Jedną z form działalności SKK są jednodniowe wycieczki krajoznawcze, zakończone ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Niedzielne wypady odbywają się do takich miejsc, których biura turystyczne nie mają w swych ofertach. Uczestnicy wspomnianych wypraw odwiedzają między innymi zbieraczy gromadzących przedmioty o dużych rozmiarach (np. motocykle czy samochody) oraz spotykają się z szefami lokalnych towarzystw historycznych i kulturalnych. Publikacje związane z działalnością członków SKK stanowią gotowe przewodniki dla organizatorów wycieczek krajoznawczych po regionie, zwłaszcza dla grup szkolnych.
      W najnowszym albumie opisano także udział kolekcjonerów w wystawach, nagrody, jakie uzyskali oraz inne wydawnictwa klubowe. W ostatniej z wymienionych dziedzin SKK jest znany również poza granicami kraju – jako wydawca pocztówek o historii Wojska Polskiego.
      Książka 20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów zawiera też interesujący artykuł Jerzego Zielińskiego z Krakowa. Jest to szczególny tekst o niemal sensacyjnym wydźwięku. Traktuje mianowicie o odzyskaniu przez prawowitych właścicieli skradzionego z ich mieszkania obrazu Wojciecha Kossaka Kasztanka Marszałka. Jako swoistą ciekawostkę należy potraktować fakt, iż obraz znalazł się dzięki pocztówce wydanej przez SKK i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
      Omawiana publikacja stanowi niewątpliwie bogaty materiał źródłowy służący poznaniu historii kolekcjonerstwa w regionie. Poszczególne rozdziały albumu, jak i zamieszczona w nim bibliografia mogą być przydatne do różnorodnych badań naukowych. Na podstawie jej zawartości powstała już jedna wartościowa praca magisterska (Marek Chodowski, Działalność edukacyjno-wychowawcza Klubu Kolekcjonerów w Siedlcach, 2006).
      Podczas ostatniego spotkania w tajnym głosowaniu wybrano nowe władze Klubu na kolejną czteroletnią kadencję. Prezesem został Sławomir Kordaczuk, wiceprezesem Bogusław Mitura, finansami zaś będzie kierował skarbnik Adam Pachecki.                                                                                                                                                 Sławomir Kordaczuk
                                                                                                                                  Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
                                                                                                                             Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
                                                                                                                      Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa NaukowegoFot. S. Kordaczuk

Kordaczuk 1


Fot. P. Augustyniak

Kordaczuk 2