Siedleckie Towarzystwo Samorządowe 1 listopada 2015 roku przeprowadziło po raz piąty publiczną zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na siedleckim cmentarzu Centralnym. Całą akcję koordynował przewodniczący STS, Jarosław Krzymowski. W zbiórce uczestniczyło 26 osób na obu cmentarzach – Centralnym i Janowskim.
    Po południu przy głównej bramie cmentarza Janowskiego kwestowali: Anna Bobryk i Sławomir Kordaczuk (już po raz czwarty).
   Fundusze uzyskane z kwesty w bieżącym roku przeznaczone zostaną na renowację nagrobków Karola Marcelego Łuniewskiego (1890) i Marii Gorazdowskiej (1904).

Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Fot. Witold Bobryk, Sławomir Kordaczuk


Kwesta 1
Anna Bobryk, Sławomir Kordaczuk


Kwesta 2

Komisja 14.09.2014 r. zakwalifikowała do renowacji zabytkowy nagrobek Karola Pauli. Został odrestaurowany w 2015 r.


Kwesta 3
Jeden z dwóch nagrobków, którego renowacja będzie sfinansowana ze środków zebranych podczas kwesty w 2015 roku


Kwesta 4
Zbiórka
(Łosice – Chotycze – Wólka Nosowska – Nosów – Leśna Podlaska – Witulin – Roskosz – Konstantynów – Janów Podlaski – Sarnaki – Drohiczyn – 
 Korczew – Dąbrowa)
      Cieszącą się dużą popularnością formą działalności istniejącego już ponad 20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów jest organizowanie jednodniowych wycieczek krajoznawczych. O tym, jak ważne jest ich znaczenie świadczy wypowiedziana niegdyś opinia przez związaną rodzinnie z Wileńszczyzną Elgę Jarzynowską. Stwierdziła ona, że dopiero dzięki klubowym wycieczkom dostrzegła uroki Podlasia i polubiła krainę, w której przyszło jej zamieszkiwać do końca swych dni.
     Wiele osób poznało nasz region, obfitujący w ciekawe i piękne miejsca oraz cenne zabytki, nieobjęte propozycjami biur turystycznych. To świadczy nie tylko o bogatej ofercie turystycznej regionu, ale i atrakcyjności Klubu. Jak wiadomo, spotkania SKK są otwarte, przeznaczone dla wszystkich, bez względu na wiek czy zainteresowania słuchaczy. Również wobec uczestników naszych eskapad nie stosujemy żadnych ograniczeń oprócz... pojemności autokaru. A mieliśmy już taki przypadek, że za autobusem podróżowało jeszcze 10 osób w dwóch samochodach. Tym razem za nami jeździł swoim autem Janusz Wilczyński, prowadzący blog internetowy Na styku kultur. Program naszej wycieczki idealnie pasuje do tematyki blogu. Będziemy śledzić Internet, czy coś o nas się pojawi.
      Nie brakło też sceptyków. Kiedyś, dawno temu, jeden z kolekcjonerów powiedział, że zorganizuję jeszcze jedną czy dwie wycieczki i pomysły na trasy mi się skończą. Oczywistym zaprzeczeniem przypuszczeń owego sceptyka jest choćby ostatni, 63. już wyjazd.
    W sobotę, 3 października 2015 roku, zwiedziliśmy łącznie 13 miejscowości na obszarze trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Program wyprawy był tak bogaty z dwóch powodów. Po pierwsze, wycieczka odbyła się w ramach dwudniowej konferencji naukowej nt.

W 120. rocznicę powstania ruchu ludowego „Żywią i bronią". Chłopi częścią narodu polskiego

      Po drugie, sesja i wycieczka były adresowane przede wszystkim do siedleckiego środowiska pedagogów. Biorąc ten czynnik pod uwagę, ustaliłem trasę w niedalekiej odległości, ale obfitującą w różnorodność kulturową, religijną, historyczną i zróżnicowanie krajobrazowe. Oczywiście nauczyciele nie zawiedli... emerytowani.
    Ta wycieczka cieszyła się wyjątkowym powodzeniem. Mimo zmiany autokaru na większy, powstała lista osób oczekujących na rezygnację tych, którzy wcześniej się zapisali. Zawsze komuś coś nagle się przydarza i musi z żalem zrezygnować z wyjazdu. Tak było i tym razem. Lecz osoby rezygnujące nie ułatwiły mi życia. Natychmiast podawały dane do ubezpieczenia swoich następców.
    Zaczęliśmy od wizyty u Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. Pan Waldemar jest przedsiębiorcą, a poza tym właścicielem jedynego w powiecie łosickim muzeum (obok Izby Pamięci Narodowej w Zespole Oświatowym w Niemojkach). Za własne fundusze zbudował lokal dla ekspozycji muzealnej łączącej historię, sztukę i etnografię powiatu. Poczesne miejsce nie tylko w jego muzeum, ale i w szerszej działalności społecznej zajmują dzieje Oddziału Partyzanckiego „Zenona" 34. pp AK, także jeden z głównych motywów pojawiających się w większości zwiedzanych tego dnia miejscowości.
     W sąsiednich Chotyczach rozpoczęliśmy też poznawanie szlaku siedzib ziemiańskich regionu. Dwór w Chotyczach, należący przed reformą rolną do Jasińskich, został odbudowany przez prywatnego przedsiębiorcę. Stanowi teraz jego dom rodzinny. Cechą charakterystyczną budynku są neogotyckie szczyty z cegły. To echo upodobań dawnych właścicieli, gdy dzieje rodu według panującej ówcześnie mody wywodzono od rycerskich przodków ze średniowiecza. Przed dworem zachowany jest także pomnik Tadeusza Kościuszki. Dzieło Romualda IV Mikoszewskiego jest pamiątką lat powojennych, gdy we dworze funkcjonowała szkoła podstawowa.
     Program tego dnia był dość napięty, więc o części ciekawostek w mijanych miejscowościach Eugeniusz Skorupka i Sławomir Kordaczuk opowiadali w czasie jazdy.
     W tej relacji ograniczę się jedynie do refleksji na temat obiektów, które oglądaliśmy z bliska i z nimi lub w nich się sfotografowaliśmy.
     Następny dwór znajduje się w Wólce Nosowskiej. Nasycony nie tylko tragiczną historią, ale i powojennym pechem. W czasie wojny dzierżawiła ten majątek Adela Nostitz-Jackowska. Po wojnie zamordowali ją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego za wspomaganie i zaopatrywanie w żywność OP „Zenona". Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kornicy, obok swego syna Tadeusza, który pod pseudonimem „Lanca" służył w wymienionym oddziale. Nie podzielił losu matki. Umknął przed UB-owcami i został korespondentem wojennym „Życia Warszawy" na Bliskim Wschodzie.
     Po wojnie były próby odbudowania dworu. Nawet obecnie stoi przed nim tablica informująca, że planowane jest tu stworzenie centrum konferencyjnego, a właścicielami są mieszkańcy podsiedleckich wsi. Remont został jednak przerwany, a plac budowy jest ogrodzony.
     W tej samej miejscowości, za parkiem, znajduje się najurokliwsza kapliczka w powiecie łosickim, postawiona nad rzeczką na kamieniu młyńskim. Ukwiecona figurka Matki Boskiej jest we wnęce wyciętej w pniu wierzby.
      Tego dnia na trasie nie zabrakło innych katolickich obiektów sakralnych. Byliśmy w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, obok Kodnia – drugiej duchowej stolicy Podlasia. Zwiedziliśmy bazylikę, Kaplicę Objawień, zapoznaliśmy się z wyjątkową tablicą OP „Zenona" na ścianie klasztoru i ze stojącym w pobliżu domem syberyjskim, przypominającym czasy zaborów rosyjskich i wizyty cara w Leśnej Podlaskiej.
    Byliśmy również w drewnianej świątyni w Witulinie. W jej pobliżu znajdują się relikty dawnego majątku w postaci pozostałości parku dworskiego i ruin oranżerii. Po przeciwnej stronie drogi zachowały się także budynki gorzelni dworskiej. Dym wydobywający się z komina świadczył o tym, że to przedsiębiorstwo nadal funkcjonuje.
     O zróżnicowaniu religijnym zwiedzanego terenu świadczą m.in. cerkiew prawosławna w Nosowie, cerkiew drewniana zamieniona na świątynię katolicką w sąsiednich Bukowicach i cerkiew neounicka w Starym Pawłowie. W ostatniej z wymienionych świątyń nabożeństwa odbywają się raz w roku.
    Mieliśmy szczęście i w cerkwi w Nosowie spotkaliśmy księdza proboszcza, bowiem nazajutrz było ważne święto prawosławne. Od niego dowiedzieliśmy się o historii świątyni i różnicach nabożeństw katolickich i prawosławnych.
       Blisko cerkwi usytuowany jest młyn zbudowany na bazie dawnego wiatraka typu koźlak. Przy tej samej drodze, ale już w Bukowicach stoi następny koźlak. To nie tylko zabytek dawnego młynarstwa, ale i dowód na mistrzostwo sztuki ciesielskiej. Natomiast w tym samym Nosowie jest także odbudowany dwór o charakterze willi włoskiej. Zwiedzaliśmy go podczas wcześniejszej wycieczki SKK w 2000 roku.
     Nie po raz pierwszy odwiedziliśmy także Roskosz koło Białej Podlaskiej, aczkolwiek dla wielu debiutantów naszych wycieczek była to miejscowość nieznana. Jest tutaj dawna stajnia i dwór, zaprojektowane w stylu neogotyckim przez Franciszka Jaszczołda. Bywalcy naszych wycieczek pamiętają inne realizacje tego architekta na Podlasiu: kaplicę grobową nad Krzną w Neplach i pałac w Patrykozach w powiecie sokołowskim. Jesteśmy wrażliwi również na uroki przyrody. Stąd nasze zainteresowanie drzewem tulipanowcem rosnącym obok dworu w Roskoszy. Kilka lat wcześniej podziwialiśmy jedno z dwóch drzew cierniowych rosnących w Polsce. Było to na trasie wycieczki z Włodawy do Kodnia, w parku założenia pałacowo-parkowego możnego rodu Pociejów w Różance.
     To nie były jedyne odniesienia do wcześniejszych wyjazdów. Będąc przed pałacem Zyberk-Platerów w Konstantynowie, wspominaliśmy ich krewnych, Broel-Platerów, władających niegdyś Hruszniewem w powiecie łosickim. Stąd już niedaleko historycznie do naszej bohaterki narodowej, Emilii Platerówny, z pałacu w Patrykozach zbudowanego przez gen. Teodora Szydłowskiego oraz z Polskiego Muzeum Historycznego w Raperswilu, zwanego Muzeum Narodowym Polskim.
      Kilka lat temu byliśmy także w Janowie Podlaskim. Ta dawna wieś Porchów znana jest nie tylko ze stadniny koni, którą zwiedziliśmy. Obecnie bardzo się zmienia zamek biskupów łuckich. Restaurowany jest i rozbudowywany przez właściciela siedleckiej firmy „Arche". Na pewno umieścimy go na trasie jednej z planowanych wycieczek, gdy będzie już odbudowany.
      Zostały do opisania jeszcze 4 miejscowości z tego dnia. W tym Sarnaki znane na całym świecie z Akcji V-1 i V-2. Lecz nie tylko. W dawnym dworze Podczaskich mieści się Nadleśnictwo Sarnaki z wystawą trofeów myśliwskich nadleśniczego Jana Okrucha. W sąsiednim budynku zorganizowano wystawę przyrodniczą, a obok niego można popatrzeć na stado żywych dzików. Zwłaszcza odyniec sprawia imponujące wrażenie. Osoby zwiedzające Sarnaki chętnie zapoznają się również ze ścieżką dydaktyczną przy Nadleśnictwie.
    Dalej szlakiem rakiet V-2 i schronów 62. Brzeskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa dojechaliśmy do Muzeum Regionalnego w Drohiczynie. Ekspozycje archeologiczne i etnograficzne czy w różnym stopniu zaawansowania historyczne spotyka się nierzadko. Natomiast w Drohiczynie niezwykłe jest prywatne Muzeum Kajaków i część prywatnej kolekcji motocykli. Szczególnie często były fotografowane polskie motocykle – przedwojenny Sokół 1000 i bliższy w czasie Junak.
     Jak każda wycieczkę, tak i tę zakończyliśmy ogniskiem z kiełbasą. Było juz ciemno, więc ogień stał się dodatkową atrakcją, przygotowaną przez pracowników Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Byliśmy pierwszą grupą przyjętą przez tę placówkę po jej oficjalnym uruchomieniu. Przy ognisku humory dopisywały, o czym świadczy m.in (!) okazjonalnie stworzony chór męski z bogatym repertuarem pieśni biesiadnych.
     A z tymi obiektami, których wycieczkowicze nie mogli tego dnia zobaczyć w terenie, zapoznali się na przedostatnim postoju. W pałacu w Korczewie obejrzeli dwie wystawy autorstwa niżej podpisanego. Jedna pt. Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 traktuje o technice militarnej II wojny światowej. Natomiast druga składa się z fotogramów o dworach i pałacach pogranicza Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Zatem uczestnicy 63. wycieczki Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów już wiedzą, jakie atrakcje czekają na nich w przyszłych sezonach turystycznych. Natomiast cała dokumentacja z 63. wycieczki, składająca się z kilku setek fotografii, jak zwykle czeka na płycie w szatni Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Każdy uczestnik wyjazdu może płytę wypożyczyć, zgrać zawarte na niej materiały i oddać – aby inni również mogli powielić zdjęcia na pamiątkę.
Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Fot. Dariusz Grzegorczuk, Sławomir Kordaczuk


Zd 1

Zd 2

Zd 3

Zd 4

Zd 5

Zd 6

Zd 7
     W ramach XXI edycji oraz VI Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2015 (29.09-02.10) w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt.

Artystyczny, literacki i medialny obraz starości i niepełnosprawności

      Obrady plenarne, skupiające prawie 300 słuchaczy, rozpoczął występ Gabriela Fleszara, muzyka, autora tekstów i aktora kojarzonego m. in. jako odtwórcę jednej z głównych ról w filmie Sezon na leszcza (2000) w reżyserii Bogusława Lindy.
   Następnie interesujące referaty zaprezentowali przedstawiciele różnych profesji i ośrodków naukowych, ukazując rozmaite aspekty starości i procesu starzenia się człowieka:

1. Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański): - Stary człowiek w XIX-wiecznym kurorcie

2. Prof. nzw. dr hab. Halina Worach-Kardas (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi): - Człowiek starszy jako osoba samolecząca się i konsument leków w medialnym obrazie starości

3. Dr Violetta Tanaś (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi): - Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie

4. Mgr Kamila Skowrońska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): - Postrzeganie dorosłości i starości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

5. Dr hab. Barbara Gryglewska (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków): - Czy współcześnie istnieje medycyna przeciwstarzeniowa?

6. Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka, dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach):   - Obrazy starości kobiet i mężczyzn w literaturze polskiej – wybrane przykłady

7. Prof. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): - Starość w poezji – poezja [w] starości

8. Mgr Joanna Gacka (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): - Polscy seniorzy w sieci – wirtualna złota jesień?

    Polonistki z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-cach (http://www.ifp.uph.edu.pl), reprezentujące także Siedleckie Towarzystwo Naukowe (http://www.stn.uph.edu.pl), mówiły o wizji starości i przemijania ukazanej w Listach do Jerzego Marii Kuncewiczowej oraz o literackich obrazach postaci męskich naznaczonych duchem czasu, wykreowanych przez Bolesława Prusa.
      Nad całością kilkudniowego, bogatego programowo wydarzenia kulturalnego czuwał dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej, mgr Andrzej Pacia.


Violetta Machnicka

Fot. Magdalena SonikDabrowa 1


Dabrowa 2


Dabrowa 3Dabrowa 4


Dabrowa 5


Dabrowa 6


Dabrowa 7


Dabrowa 8


Dabrowa 9


Dabrowa 10    We wtorek, 6 października 2015 roku, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyły się eliminacje rejonowe „Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej", obejmujące miasto Siedlce oraz powiat siedlecki.
     Organizatorem eliminacji był Oddział PTTK „Podlasie" w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.
         Regulamin konkursowy rozpoczyna następujący zapis:

     Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkurs to także jedna z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

      Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z 4 szkół podstawowych. Poważnym wyzwaniem dla recytujących było zarówno właściwe odtworzenie z pamięci tekstów prozatorskich, jak też panowanie nad czasem, gdyż każde wystąpienie powinno trwać do 5 minut z tolerancją do 30 sekund.

          Jury w składzie:

1. Anna Kirchner – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie" w Siedlcach,

2. Janina Piątek – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach,

3. Krystyna Anusiewicz – przewodnik PTTK, instruktor krajoznawstwa,

4. Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach

wyłoniło 2 uczestników, którzy wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, organizowanych przez Radę Mazowiecką Forum Oddziałów PTTK w dniu 17 października 2015 roku w Warszawie.

        Pierwsze miejsce ex aequo zajęli:

1. Filip Lisowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach (opiekun: Dorota Kalinowska); zaprezentował tekst pt. Jestem siedlczaninem;

2. Karolina Myrcha – uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach (opiekun: Izabela Ługowska-Panasiuk); zaprezentowała tekst pt. Legenda o Żółtej Damie w Liwie.

        Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali stosowne dyplomy oraz drobne upominki i słodycze.

Serdecznie gratuluję!

Violetta Machnicka


Fot.: Jan Waszczuk
 
Konkurs 1

Konkurs 2

Konkurs 3

Konkurs 4

Konkurs 5

Konkurs 6

Konkurs 7
 
       W Muzeum Powstania Warszawskiego 30 września 2015 roku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia IX edycji konkursu

Mazowieckie Zdarzenia Muzealne: „Wierzba"

     W kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu" wyróżnienie otrzymało Muzeum Regionalne w Siedlcach za wystawę zorganizowaną w 2014 roku nt.:

Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła droga w Kosmos

     Zaprezentowano na niej wyłącznie część własnej kolekcji, będącej w tej dziedzinie największym zbiorem eksponatów w Polsce. Partnerami w zorganizowaniu wystawy byli: Nadleśnictwo Tuszyma, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
    Wyróżnienie odebrali: dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Andrzej Matuszewicz oraz zastępca dyrektora i jednocześnie autor wystawy, Sławomir Kordaczuk.
     Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik i prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Halina Czubaszek.


Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego


Wierzba 1

Skan dyplomu wyróżnienia. Autor skanu: Krzysztof Cabaj.


Wierzba 2

Fragment wyróżnionej wystawy. Fot. Sławomir Kordaczuk.


Wierzba 3
Wśród laureatów stoją z prawej strony dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Fot. Andrzej Witas.