(Siedlce – Gnojno – Janów Podlaski – Cieleśnica - Pratulin – Krzyczew – Terespol – Kobylany – Siedlce)     Wschodnia część powiatu bialskiego jest wyjątkowo atrakcyjnym celem wędrówek turystycznych, gdyż stanowi bardzo ciekawy region nie tylko pod względem zróżnicowania kulturowego, ale też z powodu bogactwa przyrodniczego doliny Bugu. Mogli się o tym przekonać uczestnicy 65. wycieczki Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, która odbyła się 22 maja 2016 roku.

    Grupa prawie 70 miłośników czynnego spędzania wolnego czasu wyruszyła sprzed budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach o godzinie 8.00 rano okazałym autokarem, a ci, dla których zabrakło miejsc w autokarze, podążyli za nim własnymi samochodami.

     Zwiedzanie terenu rozpoczęło się od poznania historii świątyni w Gnojnie (murowany kościół, przebudowany z cerkwi prawosławnej), a potem w Pratulinie (sanktuarium Unitów Podlaskich) oraz Krzyczewie (drewniany kościół z XVIII wieku, malowniczo położony nad Bugiem).

     Na trasie ekskursji znalazł się również zamek biskupów łuckich w Janowie Podlaskim (po odbudowie funkcjonujący przede wszystkim jako obiekt użytkowy o nazwie „Zamek Biskupi") i pałac w Cieleśnicy, który także został w ostatnim czasie odbudowany. Nawiązuje on do dawnej tradycji ziemiańskiej, z przytulnym hotelem i kameralną restauracją.

    Wycieczka zakończyła się poznawaniem obiektów militarnych – trzech dzieł Twierdzy Brzeskiej. Zwiedzanie rozpoczęło się od spenetrowania kazamat fortu VII pod przewodnictwem miłośnika dziejów twierdzy, Karola Niczyporuka.

     Następnie wycieczkowicze zapoznali się z dwiema muzealnymi placówkami Twierdzy Brzeskiej po polskiej stronie, czyli położonymi na obszarze Przedmościa Terespolskiego. Pierwsza z nich mieści się w Prochowni Terespol przy ul. Topolowej 6. Prowadzona jest przez pasjonatów z „Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii", pod opieką Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu.

    Prochownia Terespol została wzniesiona w 1913 roku. Można w niej obejrzeć wiele eksponatów militarnych, etnograficznych i wystawy tematyczne, m.in. o tytułach: „Ogórek Terespolski", „Kolej Warszawsko-Terespolska", „Pieniądze świata" i „Karty telefoniczne Europy". Jest tu też wyjątkowy eksponat – replika kaponierowej armaty fortecznej Nordenfelda kal. 57 mm. Pozostałe eksponaty są oryginałami przekazanymi w formie darów przez mieszkańców Terespola i okolicznych miejscowości. Duży wkład w rozwój ekspozycji ma także członek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, Adam Krzeski.

     Zbiory prochowni zaprezentowali: specjalista od sprzętu RTV (takowy zajmuje jedną salę), Jerzy Czerniak, oraz Andrzej Lipowiecki, prowadzący wcześniej przez 30 lat pracownię modelarską dla młodzieży przy MOK w Terespolu.

    W prochowni można podziwiać pędzące modele pociągów na kilku dioramach. Jedna z nich ilustruje historię Kolei Warszawko-Terespolskiej. Obejmuje ona obszar Terespola oraz okolicznych wsi: Błotkowa i Łobaczewa. W skali 1:87 przedstawiono m.in. rejon dworca kolejowego i prochowni z okresu zaborów.

     Przed budynkiem prezentowane są zabytki kolejowe o większych gabarytach: torowiska i sprzęt załadunkowy. Uwagę zwraca również zabytkowy bruk i dwa betonowe słupki – jeden, rosyjski, z datą budowy obiektu, oraz polski. Ten z godłem państwowym i napisem „DOW" został postawiony na granicy gruntów prywatnych i wojskowych. Stąd pochodzi skrót DOW - Dowództwo Obszaru Warownego.

     Druga placówka muzealna prowadzona jest przez Bogdana Greczuka w Prochowni Kobylany i podlega Gminnemu Centrum Kultury. Miłym zaskoczeniem dla uczestników wycieczki była bogata ekspozycja pocztówek wydanych prze Siedlecki Klub Kolekcjonerów. Zwiedzanie prochowni poprzedziło zapalenie zniczy przy pomniku poległych w lutym 1919 roku żołnierzy 34 Pułku Piechoty, którzy zdobywali fort Kobylany broniony przez wojska niemieckie. Obie placówki muzealne w prochowniach nie tylko są miejscami do nauki historii, ale też organizowane są w nich uroczystości państwowe i patriotyczne oraz festyny rodzinne.

      Wycieczkę tradycyjnie zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek – tym razem w Kobylanach.

    
Po raz kolejny doskonałym przewodnikiem członków i sympatyków SKK był Mieczysław Księżopolski, który w sposób niezwykle zajmujący i profesjonalny opowiadał o miejscowych atrakcjach historycznych, turystycznych i przyrodniczych. Przy okazji okazało się, że powiat bialski w znacznej mierze zdominowany jest przez byłych uczniów jednej, ale jakże niezwykłej klasy. To osoby uczęszczające do Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Podlaskim w latach 1973-1977. Pośród absolwentów wielokrotnie wymienianej „naszej klasy" znajduje się m. in. Sławomir Kordaczuk – pomysłodawca i organizator wszystkich wycieczek SKK, od 22 lat prezes tegoż Klubu, autor interesujących przewodników turystycznych z obszarów wschodniej Polski oraz wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

*
     Historia Twierdzy Brzeskiej jest niezwykle frapująca, zwłaszcza dzieje jej cytadeli usytuowanej w Brześciu, obecnie na Białorusi. Twierdza jest stałym punktem zwiedzania miasta. Tworzy ją m.in. muzeum z eksponatami nawiązującymi do historii garnizonu polskiego, budynek koszarowy, cerkiew, artyleryjska ekspozycja plenerowa i monumenty sławiące obronę cytadeli przez Armię Czerwoną w 1941 roku.
     W ciągu kilkudziesięciu lat rozbudowy twierdzy, związanej głównie z rozwojem artylerii, wzniesiono dwa pierścienie fortów, okalających cytadelę. Dlatego dziś po polskiej stronie znajdują się obiekty twierdzy do zwiedzania.

*
    W bieżącym roku, 8 października, osoby związane z SKK planują zwiedzić powiat łukowski i podążą szlakiem sienkiewiczowskim, bowiem rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. W ten sposób wycieczkowicze zamierzają uczcić pamięć autora Trylogii. W niedalekiej przyszłości przewidziany jest również wyjazd szlakiem ciekawostek powiatu garwolińskiego.
 

Violetta Machnicka, Sławomir Kordaczuk
 

Fot. Sławomir Kordaczuk, Violetta Machnicka


Wycieczka 1
Wycieczka 2

Wycieczka 3

Wycieczka 4

Wycieczka 5

Wycieczka 6

Wycieczka 7

Wycieczka 8

Wycieczka 9

Wycieczka 10
 

     We czwartek, 17 grudnia, odbył się kolejny wykład z cyklu Siedleckich Spotkań Historycznych.

     Już po raz drugi w bieżącym roku zawitał do Siedlec prof. dr hab. Andrzej Niwiński – archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny badacz starożytnego Egiptu, od kilkunastu lat kierujący tzw. Misją Skalną. Znaczną część czasu pomiędzy wykładem majowym i grudniowym Profesor spędził w Egipcie, niestrudzenie poszukując grobowca arcykapłana i faraona Herhora, panującego w XI stuleciu przed Chrystusem. Obecne spotkanie odbyło się zaledwie kilka dni po powrocie Profesora z badań.

     Prelegent z wielkim zaangażowaniem i ekspresją zgłębiał temat:

Choinka i obelisk. Nieuświadomione echa starożytnych kultur w świątecznej szacie Bożego Narodzenia.


Odniósł się w nim do bożonarodzeniowych tradycji w kulturze polskiej oraz innych krajów europejskich, zwracając szczególną uwagę na to, jak wiele pozostałości zwyczajów i obrzędów przedchrześcijańskich trwa w nich do dziś. Sięgają one swymi korzeniami do starożytnego okresu Egiptu, Grecji, Rzymu i dawnych ziem słowiańskich. Liczne symbole bożonarodzeniowe wywodzą się z symboliki wymienionych kultur starożytnych.
     Po wykładzie był czas na dyskusję i pytania kierowane do Profesora, dotyczące nie tylko omawianej problematyki, ale też rezultatów tegorocznych prac wykopaliskowych.

Tadeusz Boruta


Fot. Dariusz Grzegorczuk

Niw 1

Niw 2

Niw 3

Niw 4


   

     We czwartek, 19 listopada 2015 roku, w Galerii Fotografii „Fokus" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbył się wernisaż XX Międzynarodowej Wystawy Fotografii „Podlaski Przełom Bugu 2015". Prezentowane zdjęcia, wykonane przez 35 fotografów z Polski i Ukrainy, wykonano podczas XX Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego o wymienionym wyżej tytule, który zorganizowano w dniach 7-12 czerwca w Janowie Podlaskim. Wspomniane plenery fotograficzne mają już własną tradycję, ponieważ zostały zainicjowane w roku 1996. Głównym organizatorem nadbużańskich plenerów zdjęciowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
    Podstawowe cele plenerów, zestawione przez Andrzeja Rucińskiego w albumie opublikowanym w związku z ostatnią wystawą poplenerową, to:
- wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii;
- wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy;
- promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich;
- zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.
    Podczas wernisażu prestiżowe wyróżnienie otrzymał m. in. jeden z autorów wystawionych zdjęć, mgr Sławomir Kordaczuk – wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów oraz członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.
     Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej" w postaci medalu wraz z legitymacją wręczył nagrodzonemu wnioskodawca nagrody, Mieczysław Cybulski – prezes Fundacji „Fotografia dla Przyszłości" i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.
     W imieniu własnym, a także pozostałych członków STN, składam panu Sławomirowi Kordaczukowi serdeczne gratulacje i życzę kolejnych, równie imponujących sukcesów.
 Violetta Machnicka

Fot. Adam Krasuski

Zasluzony 1                Zasluzony 2


Zasluzony 3     Któż z nas – ludzi dorosłych – nie wspomina z sentymentem pluszowych czy szynowych towarzyszy dziecięcych dni? W gruncie rzeczy każdy człowiek pozostaje dzieckiem, choć nie każdy chce się do tego przyznać – nawet sam przed sobą.
     Siedlecki Klub Kolekcjonerów w bieżącym roku obchodził 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji ukazała się książka dokumentująca dwie dekady działalności „grona ludzi współpracujących na zasadach przyjacielskich" – 20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Autorem wymienionej publikacji jest mgr Sławomir Kordaczuk – inicjator powołania Klubu, pełniący od czasu jego powstania (8 stycznia 1995) funkcję prezesa, także wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.
     Członkowie i sympatycy Klubu spotykają się w Muzeum w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00. Wówczas istnieje możliwość obejrzenia ciekawej kolekcji, prezentowanej przez wybranego klubowicza, lub wysłuchania interesującego wykładu historycznego.
     Ostatnie spotkanie SKK odbyło się 13 grudnia 2015 roku. Tym razem swoją rodzącą się dopiero pasją dzieliła się ze słuchaczami polonistka z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka. W ramach tematu:

Samochody świata. Męska kolekcja na damskim biurku

prelegentka omawiała nie tylko miniaturowe samochodziki, ale też małe odpowiedniki prawdziwych motocykli i samolotów.
     Jako językoznawca prof. Machnicka wspomniała również o etymologii nazw poszczególnych marek, a także o zapisywaniu owych nazw wielkimi lub małymi literami – w zależności od znaczenia.
     Najmłodsi fascynaci SKK – Hubert Grzegorczuk oraz Rafał Nawrocki – z podziwem oglądali wybrane eksponaty z kolekcji prof. Violetty Machnickiej, wprowadzonej w poczet członków Klubu przez prezesa, Sławomira Kordaczuka, z legitymacją nr 174.
     Warto przypomnieć niebanalne przesłanie wpisane do każdej legitymacji członkowskiej SKK:

Legitymacja (...) uprawnia do wszelakich zaszczytów wynikających z przynależności do Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów oraz chwalenia się wspólnymi inicjatywami, podejmowanymi w przesławnym grodzie księżnej Aleksandry Ogińskiej ku chwale kolekcjonerskiej braci. Zaświadcza, że jest ulubionym kompanem grona poszukiwaczy i zbieraczy starożytności wszelakich, jako też współczesnych walorów szczególnie przez siebie umiłowanych.


Violetta Machnicka
 Fot. Sławomir Kordaczuk, Krzysztof Machnicki


 Slawek

Sam 1

Sam 2

Sam 3
 

     Po wakacyjnej przerwie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Siedleckich Spotkań Historycznych. Naszym gościem był prof. dr hab. Mirosław Nagielski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, znany i ceniony historyk czasów nowożytnych, specjalizujący się w historii powszechnej i Polski XVI-XVII w., znawca staropolskiej sztuki wojennej, autor licznych publikacji z tego zakresu.
    Temat wykładu - „Kandydatura królewicza Władysława na tron moskiewski (1610-1619)" - zainteresował wielu studentów i miłośników historii. Profesor z pasją przedstawił zabiegi o koronę carską dla polskiego następcy tronu, umieszczając je w szerszym kontekście stosunków polsko-moskiewskich pierwszej połowy XVII w. Wykład stał się podstawą dyskusji i zainspirował wiele pytań dotyczących nie tylko omawianej problematyki, ale także historii polskiego wojska i jego uzbrojenia.   


                                                                                                                                                                                                Tadeusz Boruta

Fot. Sylwester Borysiuk, Violetta Machnicka


Nagielski 1

Nagielski 4

Nagielski 2