O najnowszych książkach Sławomira Kordaczuka


     Rok 2018 szczególne znaczenie miał dla historyków i regionalistów, porządkujących przeszłość w rozmaitych ujęciach tematycznych ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujących i komentujących jedyne w swoim rodzaju fakty, wydarzenia, materiały.
      W bogatym dorobku publicystycznym autora m. in. Pejzażu Siedlec z „Jackiem” w tle  (Siedlce 2006, 2007, 2014) pojawiły się ostatnio aż trzy nowe, zróżnicowane problemowo, niezwykle wartościowe książki:

      1. Ciekawość minionych lat. Historia Siedlec i okolic z rodzinnych szuflad (Siedlce 2018).

W przedmowie do estetycznie wydanej pozycji Sławomir Kordaczuk napisał m.in.:

Przygotowując tę książkę do druku kierowałam się zasadą ponadczasowości, potrzebą utrwalenia wartości nieprzemijających, długo obecnych w naszym życiu. (…) Na uratowanie od zapomnienia takich treści nie żal czasu, wysiłku ani papieru. (…) Nie tracąc zainteresowań najnowszymi odkryciami tajemnic Wszechświata, przypominam mym Czytelnikom o tym, jak ważne są w moim życiu ich małe światy. Nawet te najmniejsze, którymi dotąd z nikim się nie dzielili. Bardzo lubię ratować opowieści ludzi przeżywających lub mogących opowiedzieć coś ciekawego. Sprawia mi zadowolenie widok uśmiechu radości na ich twarzach, gdy zobaczą swoich bliskich na kartach moich książek (s.7).

        Pomysłodawcą i niestrudzonym mistrzem pióra, realizującym się twórczo, może być jedynie człowiek z pasją, z ogromną wiedzą, o wielorakich i głębokich zainteresowaniach, świadomy własnych potrzeb duchowych, planów na przyszłość, otwarty na drugiego człowieka:

Jestem świadom istnienia różnych form zainteresowań. Również tych, którymi nigdy się nie emocjonowałem. Rozumiem czyjeś fascynacje i staram się je wspierać. Szanuję ludzi z innymi pasjami niż moje, czego przykładem jest fakt, że już ponad 23 lata prowadzę Siedlecki Klub Kolekcjonerów i jak nikt w mieście znam wielość i różnorodność dziedzin kolekcjonerskich oraz innych przeróżnych pasji. Znam je, podziwiam, zachęcam do rozwijania, lecz nie we wszystkich czynnie uczestniczę. Gdybym w inne się zaangażował, może łatwiejsze i mniej czasowo absorbujące, to bym nie usłyszał pytania: - Jak ty to robisz, że tak dużo książek udaje ci się napisać?! Ano z tych powodów, że swój czas staram się spożytkować na swoją pasję, jaka sprawia przyjemność nie tylko mnie, ale i innym osobom (…). [Książka ta], jak wcześniejsze, powstała z ciekawości, z potrzeby poznania dawno minionych lat, wydarzeń, losów ludzi. Nauczyłem się przy tym oszczędzać czas, by w moim życiu szala z napisem HISTORIA ważyła więcej. Nie potrzebuję motywować się, przyklejając do lustra w łazience kartkę, że mam jakiś cel. Mam taką formatu A 4, na której zapisałem 20 tytułów planowanych książek do zebranych już materiałów. Nadaję tytuł kolejnemu wydawnictwu, wybierając z tej kartki. Jeśli mi nie pasuje, wymyślam inny, w większym stopniu lub w pełni odzwierciedlający jej treść (s.7).

      2. Siedlcecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy Regionu w walce o wolność i niepodległość (Siedlce 2018).

Ze wstępu Od Autora:

Siedlce i najbliższy region pojawiają się w opracowaniach historycznych omawianego w książce okresu jako ważny obszar na mapie wydarzeń wojennych. (…) To są nasi bohaterowie [osoby z prezentowanymi życiorysami i portretami – V.M.], o nich słuchaliśmy opowieści w dzieciństwie. (…) Oni mają w naszej pamięci miejsce ważne i im należne. To nic, że nie zawsze dowodzili większymi oddziałami żołnierzy. Ci dowodzeni walczyli i zwyciężali, cierpieli rany i niedostatek na polu walki, przyczyniali się do zwycięstw opisywanych na kartach ksiąg  w związku z biografiami dowódców (…) To oni patrzyli w oczy wrogowi i… śmierci!
      Wśród około 900 opisanych osób są tacy, którzy po wojennej przygodzie wrócili do domu, do swych codziennych zajęć. Są też przykłady awansu społecznego, w walce tworzyły się kadry instytucji i organizacji społecznych, z walczących środowisk wywodzili się parlamentarzyści. (…) Stanowili przykład dla młodszych pokoleń i dla równych sobie wiekiem. Starałem się odnaleźć naszych własnych bohaterów i prześledzić ich losy, pokazać też ich wizerunki. Bo jeśli my tu, na miejscu, ich nie opiszemy, to kto zadba o ich pamięć? (s. 7-8).

       3. Wojsko Polskie 1914-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (Siedlce 2018).

Jak wynika z tytułu publikacji, jest ona zbiorem 200 pocztówek jednego cyklu, wydawanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów, założony przy Muzeum Okręgowym (obecnie Regionalnym) w Siedlcach 8 stycznia 1995 roku. Na pocztówkach wykorzystano archiwalne zdjęcia ze zbiorów prywatnych, w większości publikowane po raz pierwszy.

    „Walor kartek podnoszą reprodukcje kolorowe odznak pamiątkowych i odznaczeń, wydrukowanych na wysokim poziomie edytorskim. W jakości reprodukowalnej!” (s. 3).

      Oto fragment opinii na temat omawianej publikacji Tadeusza Gaponika, jednego z „Przyjaciół Klubu”, mjr. rezerwy wojsk lotniczych, autora książek o historii rosyjskiej białej broni w Wojsku Polskim oraz albumu o Grodnie:

Patrząc z perspektywy czasu, doceniam działalność wydawniczą Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Naród bez swoich historycznych korzeni zatraca swoją tożsamość. Należy za wszelką cenę wzmacniać zainteresowanie społeczeństwa historią Polski. Każda aktywność na tym polu powinna być wsparta rzetelną wiedzą. Praca siedleckich pasjonatów pozwala wydobyć z zapomnienia i zniszczonych zdjęć historię naszych żołnierzy, szczegóły ich umundurowania, uzbrojenia, bojowe losy. To nasi dziadkowie i ojcowie, którzy walczyli o Polskę, dlatego należy ich historię ocalić od zapomnienia (s.7).

Violetta Machnicka

  Fot. Sławomir Kordaczuk (okładki książek), Adam Krzeski (promocja 9.12.2018).

                                                                                       

Autor promocja

Okladka 1


Okladka 3Okladka 2


 Fot. Krzysztof Cabaj, Piotr Grabowski (promocja 25.01.2019)

 

Prom 1


Prom 2


Prom 3