We wtorek, 27 listopada 2018 roku, dzieci i młodzież z 14 szkół znajdujących się na terenie województwa lubelskiego uczestniczyły w zmaganiach czwartego konkursu recytatorskiego, poświęconego pamięci i twórczości Adama Mickiewicza.

         Pomysłodawczynią konkursu jest polonistka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, Elżbieta Mojsa, pełniąca również funkcję koordynatorki, uważnie czuwającej nad organizacją wszelkich działań konkursowych i okołokonkursowych.


Patronat honorowy nad konkursem objęli:

- Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty),

- Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski),

- Michał Litwiniuk (Prezydent Miasta Biała Podlaska).


W jury zasiedli przedstawiciele trzech ośrodków naukowych:

- dr hab. Violetta Machnicka (Siedleckie Towarzystwo Naukowe),

- dr Przemysław Kaliszuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

- dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).


         Ogółem do konkursu przystąpiło 45 osób. W dwóch kategoriach wiekowych przyznano 6 nagród oraz 4 wyróżnienia.


I. Szkoły podstawowe klasy IV-VI:

1. Julia Malczuk (Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej),
2. Bartłomiej Juszkiewicz (Szkoła Podstawowa w Konstantynowie),
3. Maciej Koszołko (Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych).


Wyróżnienia:

- Mikołaj Filipiuk (Szkoła Podstawowa w Kożuszkach),

- Klara Gabir (Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej).


II. Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz III klasa gimnazjum:

1. Maciej Golba (Zespół Szkół w Łomazach),
2. Karolina Semeniuk (Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych),
3. Michalina Artecka (Publiczne Gimnazjum w Chotyłowie).


Wyróżnienia:

- Katarzyna Bazyluk (Gimnazjum w Rokitnie),

- Aleksander Przybysz (Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białej Podlaskiej).


         Tegoroczny konkurs wpisał się zarówno w jubileuszową, 220. rocznicę urodzin Adama Bernarda Mickiewicza (24.12.1798), jak również w 100. rocznicę odrodzenia się Polski Niepodległej po 123 latach zaborów. Wicewojewoda Lubelski, Robert Dmitruczuk, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, uroczyście wręczył dyrektorowi ZSO nr 2, Maciejowi Kosikowi symboliczną flagę łączącą wszystkich Polaków.


Poetyckiemu wydarzeniu za motto posłużył nieprzypadkowo dobrany cytat z Mickiewiczowskiej epopei narodowej:

           Polak, chociaż stąd między narodami słynny,

           Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,

           Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,

           W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,

           Walcząc z ludźmi z i losem, póki mu śród burzy

            Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.


                              Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. X, w. 239-244

Violetta Machnicka, Barbara Stelingowska


Fot. Marcin Szwed, Violetta Machnicka                                                                                                                                                                              
Biala 1


Biala 2


Biala 3


Biala 4


Biala 5


Biala 6


Biala 7


Biala 8


Biala 9


Biala 10