By rozum był przy młodości,  
Nigdy takiej obfitości.              

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich              We czwartek, 4 października 2018 roku, w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się dwunaste już rozpoczęcie roku akademickiego dla studiujących seniorów. Spośród ponad 600 podobnych organizacji działających na terenie Polski (zainicjowanych we Francji), zrzeszających około 100 tys. osób, mińska uczelnia należy do jednostek szczególnie aktywnych i rozwojowych, o czym mówiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”, Jadwiga Maciejewska.

      
        Wykład inauguracyjny nt.                                                                             

  
Ignacy Jan Paderewski – artysta, mąż stanu, współtwórca „Niepodległej”                      
                                                       
wygłosił wytrawny pasjonat oraz znawca muzyki i języków obcych, wybitnie utalentowany orator, Igor Pogorzelski, który swoim wystąpieniem zafascynował kilkusetosobowe audytorium.    


         Słuchacze MUTW od wielu lat aktywnie spędzają czas, mając do wyboru wiele możliwości delektowania się ofertami wzbogacającymi zarówno ducha jak i ciało, pozwalającymi realizować rozmaite zainteresowania i potrzeby. Tylko jesienią br. do grona „srebrnych studentów” mińskiej uczelni przystąpiło 40 nowych żaków.
        Jedną z atrakcji proponowanych słuchaczom MUTW są cykliczne wykłady, związane głównie z wątkami historycznymi, regionalnymi i kulturowymi. O tematach wykładów zaplanowanych na dany rok akademicki decyduje Rada Programowa MUTW, zrzeszająca specjalistów z rozmaitych dziedzin naukowych.

        Siedleckie Towarzystwo Naukowe, reprezentowane m.in. przez polonistkę, dr hab. Violettę Machnicką, z przyjemnością dzieli się swoimi umiejętnościami zawodowymi i pasjami ze słuchaczami z Mińska, włączając się także do działań w ramach Rady Programowej MUTW.

Violetta Machnicka

 Fot. Sławomir Ziemicki


MUTW 1


MUTW 2


MUTW 3


MUTW 4