• „Za działalność w dziedzinie kultury" - Eugeniusz Ochnio
  • „Za osiągnięcia naukowe" - Wiesław Charczuk za pracę Walka polityczna na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu w latach 1944-1956
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" - za popularyzację historii - Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej
  • „Najlepsza praca magisterska" - nagrody nie przyznano.