Nagroda Złotego Jacka  została przyznana 11 października 2017 r. jednogłośnym werdyktem Kapituły, reprezentującej Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, Muzeum Regionalne w Siedlcach.


     Laureatami Nagrody Złotego Jacka zostali:  • w kategorii wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze - prof. dr hab. Ryszard Wróblewski
  • w kategorii osiągnięcia artystyczne - mgr Andrzej Sołtysiuk
  • w kategorii popularyzacja osiągnięć naukowych - dr Agnieszka Prusińska


     Wręczenie nagrody nastąpiło 20 października, podczas XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.Fot. Paweł Chodowski, Ryszard Kowalski


ZL 6
Prof. dr hab. Ryszard Wróblewski z przedstawicielami KapitułyZL 9
Mgr Andrzej Sołtysiuk i przedstawiciele Kapituły
ZL 7
Dr Agnieszka Prusińska i przedstawiciele KapitułyZL 10
Nagrodzeni wraz z KapitułąZL 1
Uczestnicy spotkania i laureaci Nagrody