• „Za działalność w dziedzinie kultury" - Wacław Kruszewski
  • „Za osiągnięcia naukowe" - Rafał Dmowski za pracę Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" - za popularyzację historii Siedlec i regionu – Adam Krzeski
  • „Najlepsza praca magisterska" - nagrody nie przyznano. 

Wyróżnienie otrzymała Dorota Krzesińska za pracę Wpływ księżnej Aleksandry Ogińskiej na rozwój Siedlec (1775-1798) napisaną pod kierunkiem prof. nzw. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza.