W roku 2014, 6 października, podczas posiedzenia Kapituły, które odbyło się w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jury jednogłośnie przyznało Nagrodę "Złotego Jacka" następującym osobom i stowarzyszeniu:

● prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze;

● mgr Krystyna Paczuska – za wybitne osiągnięcia z zakresu kultury;

● Siedleckie Towarzystwo Samorządowe – za działalność popularyzatorską.

Za najlepszą pracę magisterską nagrody nie przyznano.


Wręczenie Nagrody "Złotego Jacka" 17 października 2014 roku (fot. K. Cabaj).


100 4739 1                                                                     Prowadzący uroczystość Sławomir Kordaczuk                                     
           Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz                                                                                      Krystyna Paczuska      100 4808 1
         Dr Mirosław Symanowicz (STS)                                             Laureaci i Kapituła Nagrody "Złotego Jacka"