Podczas posiedzenia Kapituły, które odbyło się 12
 października 2015 roku, jury jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę Złotego Jacka następującym osobom i instytucji:

● za wybitne osiągnięcia naukowe  –  prof. nzw. dr hab. Krystyna Wojtczuk;

● za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury  –  Bogusław Skarus;

● za działalność popularyzatorską  –  Nadleśnictwo Siedlce.

Za najlepszą pracę magisterską nagrody nie przyznano.


Wręczenie Nagrody Złotego Jacka 16 października 2015 roku (fot. P. Chodowski, S. Kordaczuk)

K Wojtczuk

Prof. nzw. dr hab. Krystyna Wojtczuk


B Skarus

Bogusław Skarus


Nadlesnictwo 3  Nadlesnictwo 2


Przedstawiciele Nadleśnictwa Siedlce


nagrodzeni

Laureaci i Kapituła Nagrody Złotego Jacka