• „Za osiągnięcia naukowe" – Janusz Faliński, Eugeniusz Ćwikliński, Zygmunt Głowacki za książkę Atlas geobotaniczny doliny Bugu. Cz. 1. Od Niemirowa do ujścia
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Instytut Historii Akademii Podlaskiej
  • „Najlepsza praca magisterska" – Paweł Tarkowski za pracę  Życie gospodarcze Białej Podlaskiej w II Rzeczypospolitej