• „Za osiągnięcia artystyczne" – Antoni Wróblewski
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Maria Ciechocińska
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Archiwum Państwowe w Siedlcach
  • „Najlepsza praca magisterska" – Anna Figaj