• „Za osiągnięcia artystyczne" – Mirosław Zdrodowski
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Jan Fereniec za książkę Podstawy zarządzania
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – "Tygodnik Siedlecki"
  • „Najlepsza praca magisterska" – Sławomir Pękała za pracę Religijne znaczenie pielgrzymki w życiu chrześcijanina w świetle badań uczestników Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej

Wyróżnienie otrzymała Monika Lipka za pracę magisterską Rozwój gospodarczy Węgrowa w latach 1918-1939