• „Za osiągnięcia w działalności kulturalnej" – Grażyna i Krzysztof Rynkiewiczowie
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Piotr Matusak za książkę Wywiad Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 1939-1945
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach
  • „Najlepsza praca magisterska" – Mariusz Pawlak za pracę Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym

Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Medunicki za pracę magisterską Przygoda z witrażami Józefa Olszewskiego i jego rodziny oraz Bożena Kłoczko za pracę magisterską Historia gminy Tuczna