• „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury" – Andrzej Ruciński
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Marek Wagner i Janusz Wojtasik, redaktorzy naukowi książki Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Katolickie Radio Podlasie
  • „Najlepsza praca magisterska" – Piotr Zalewski za pracę 40 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie"

Wyróżnienie otrzymał Tomasz Hapunowicz za pracę magisterską Piosenka studencka w Siedlcach