• „Za osiągnięcia artystyczne" – Marek Glinka
  • „Za osiągnięcia naukowe" – Grażyna Korneć za książkę Tajna oświata na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu
  • „Działalność popularyzatorska nauki i kultury" – Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej
  • „Najlepsza praca magisterska" – Urszula Marciszewska za pracę Agroturystyka a edukacja ekologiczna społeczeństwa w wybranych powiatach regionu siedleckiego

Wyróżnienia otrzymali: Karol Jurzyk za pracę magisterską Ruch narodowy w powiecie siedleckim w latach 1918-1945 oraz Joanna Zyśk za pracę magisterską Rozwój działalności kulturalnej w Siedlcach w latach 1945-1975