• „Za osiągnięcia artystyczne" - Jerzy Kobyliński
  • „Za osiągnięcia naukowe" - praca Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa pod red. Jerzego Kunikowskiego
  • „Działalność społeczno-kulturalna" - Środowisko Oddziału Partyzanckiego „Zenona" Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
  • „Najlepsza praca magisterska" - Sylwia Ślaz za pracę Życie codzienne w Siedlcach w latach 1939-1944 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, promotor dr Janusz Gmitruk)

Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Pawłowski za pracę magisterską Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu siedleckiego 1991-2010 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, promotor prof. dr hab. Piotr Matusak)