1. Maria Ciechocińska
 2. Jerzy Damrosz
 3. Janusz Ekes
 4. Franciszek Gryciuk
 5. Henryk Gut
 6. Halina Janowska
 7. Krzysztof Karczewski
 8. Ryszard Kulesza
 9. Piotr Matusak
 10. Henryk Mierzwiński
 11. Edward Pawłowski
 12. Leonard Pełka
 13. Józef Piłatowicz
 14. Marek Plewczyński
 15. Florentyna Rzemieniuk
 16. Maria Starnawska
 17. Józef Ryszard Szaflik
 18. Lesław Szczerba
 19. Anna Szustek
 20. Przemysław Urbańczyk
 21. Andrzej Węcowski
 22. Wanda Więch-Tchórzewska
 23. Joanna Ziemian